Načítavam stránku...

Príspevky prijíma redakcia vedeckého časopisu Ekonomika a manažment a uverejňuje ich v slovenskom, českom alebo v anglickom jazyku, výnimočne po dohode s redakciou aj v inom jazyku. Základnou požiadavkou je ich originalita. Redakčná rada odporúča autorom, aby rozsah vedeckých statí nepresiahol 15 normalizovaných strán, príspevky do diskusie, prehľady a konzultácie 10 strán, recenzie a informácie 3 strany. Zaslaním príspevku do redakcie nevzniká autorovi právny nárok na jeho uverejnenie. Podmienkou publikovania príspevku je kladné stanovisko redakčnej rady a nezávislého recenzenta, ktorého určí redakčná rada a úhrada poplatku vo výške 50,- € na účet vydavateľa (Nadácia Manažér). Príspevky je potrebné zaslať mailom na adresu výkonného redaktora Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Súčasťou príspevku musia byť kľúčové slová a abstrakt v slovenskom a v anglickom jazyku (max. 20 riadkov spolu), vr. názvu príspevku. Akceptované budú len príspevky napísané v štruktúre vedeckého článku (úvod, cieľ, metódy, výsledky, resp. diskusia a záver). Citácie a bibliografické odkazy musia byť v súlade s normou STN ISO 690 a medzinárodnými štandardmi. Príspevok je potrebné označiť podľa JEL klasifikácie (www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html).

Text musí byť napísaný v editori MS WORD (v čiernobielej verzii) písmom Times New Roman, veľkosť písma 14, poznámky pod čiarou 12 (uviesť k príslušnej strane). Veľkosť stránky A4 (210 x 297 mm), riadkovanie 1, horný a dolný okraj 2,5, vnútorný a vonkajší okraj 2,5, záhlavie a päta 1,25. Tabuľky a grafy je potrebné číselne označiť a uviesť ich názov v ľavej hornej časti, obrázky v ľavej dolnej časti a doložiť ich tiež v osobitnom súbore, v ktorom boli vytvorené. Na záver príspevku je potrebné priložiť meno, priezvisko autora, tituly, adresu pracoviska, kontakt (e-mail, telefón).

Autor zodpovedá za právnu a vecnú korektnosť príspevku a súhlasí s formálnymi úpravami redakcie.

Príspevky nie sú honorované.

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?