Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

D. Hrušovská, M. Kmety Barteková, M. Trúchliková and M. Raková
Current Problems of the Corporate Sector 2021

 

Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

D. Hrušovská, M. Kmety Barteková and M. Kozáková
Current Problems of the Corporate Sector 2020

 

 

Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Helena Majdúchová a kolektív autorov
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019
Zborník je aktuálne v procese registrácie do databázy Web of ScienceTM

 

 

Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Štefan Majtán a kolektív autorov
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018
Zborník je aktuálne v procese registrácie do databázy Web of ScienceTM

 

 

Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Štefan Majtán a kolektív autorov
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017
Zborník je aktuálne v procese registrácie do databázy Web of ScienceTM

 

 

Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Štefan Majtán a kolektív autorov
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016
Zborník je aktuálne v procese registrácie do databázy Web of ScienceTM

 

Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Štefan Majtán a kolektív autorov
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015
Zborník je aktuálne v procese registrácie do databázy Web of ScienceTM

 

Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Štefan Majtán a kolektív autorov
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014
Zborník je úspešne registrovaný v databáze Web of ScienceTM

 

Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Štefan Majtán a kolektív autorov
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013
Zborník je úspešne registrovaný v databáze Web of ScienceTM

 

Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Štefan Majtán a kolektív autorov
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2012
Zborník je úspešne registrovaný v databáze Web of ScienceTM

 

Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Štefan Majtán a kolektív autorov
Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie 2011
Zborník je úspešne registrovaný v databáze Web of ScienceTM

 

Zborník Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Štefan Majtán a kolektív autorov
Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie 2010
Zborník je úspešne registrovaný v databáze Web of ScienceTM