Zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií

Eduard Hyránek a kol.

Podnikové financie vo vede a praxi 2021

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, december 2021

 

Zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií

Eduard Hyránek a kol.

Podnikové financie vo vede a praxi 2020

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, december 2020

 

Zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií

Eduard Hyránek a kol.

Podnikové financie vo vede a praxi 2019

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, december 2019

 

Zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií

Eduard Hyránek a kol.

Podnikové financie vo vede a praxi 2018

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, november 2018

 

Zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií

Eduard Hyránek a kol.

Podnikové financie vo vede a praxi 2017

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, november 2017

 

 

Zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií

Podnikové financie vo vede a praxi 2016

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2016

 

 

Zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií

Peter Markovič a kol.

Podnikové financie vo vede a praxi 2015

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2015