Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Zborníky vedeckých statí, recenzované

EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU XVI.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2022. ISBN 978-80-225-4992-9

Stiahnuť zborník: Zborník 2022

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU XV.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2021. ISBN 978-80-225-4858-8

Stiahnuť zborník: Zborník 2021

  

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU XIV.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2020. ISBN 978-80-225-4763-5

Stiahnuť zborník: Zborník 2020

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU XIII.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2018. ISBN 978-80-225-4656-0

Stiahnuť zborník: Zborník 2019

  

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU XII.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2018. ISBN 978-80-225-4543-3

Stiahnuť zborník: Zborník 2018

  

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU XI.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2017. ISBN 978-80-225-4462-7

Stiahnuť zborník: Zborník 2017

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU X.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2016. ISBN: 978-80-225-4279-1

Stiahnuť zborník: Zborník 2016

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU IX.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2015. ISBN: 978-80-225-4145-9

Stiahnúť zborník: Zborník 2015

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU VIII.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2014. ISBN: 978-80-225-3941-8

Stiahnúť zborník: Zborník 2014

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU VII.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2013. ISBN: 978-80-225-3725-4

Stiahnúť zborník: Zborník 2013

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU VI.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2012. ISBN: 978-80-225-3500-7

Stiahnúť zborník: Zborník 2012

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU V.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2011. ISBN: 978-80-225-3299-0

Stiahnúť zborník: Zborník 2011

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU IV.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2010. ISBN: 978-80-225-3097-2

Stiahnúť zborník: Zborník 2010

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU III.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2009. ISBN: 978-80-225-2851-1

Stiahnúť zborník: Zborník 2009

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU II.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2008. ISBN: 978-80-225-2628-9

Stiahnúť zborník: Zborník 2008

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU I.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2007. ISBN: 978-80-225-2417-9

Stiahnúť zborník: Zborník 2007