Zborník vedeckých prác EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU - 2021
Proceedings of scientific papers ECONOMICS, FINANCE AND BUSINESS MANAGEMENT - 2021

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Faculty of Business Management of the University of Economics in Bratislava

ISBN 978-80-225-4890-8

Stiahnúť zborník (download): Zborník 2021

 

Zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU 2020
Proceedings of scientific papers issued to mark the 80th anniversary of the University of Economics in Bratislava ECONOMICS, FINANCE AND BUSINESS MANAGEMENT 2020

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Faculty of Business Management of the University of Economics in Bratislava

ISBN 978-80-225-4749-9

Stiahnúť zborník (download): Zborník 2020

 

 

Zborník vedeckých prác EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU 2019
Proceedings of scientific papers ECONOMICS, FINANCE AND BUSINESS MANAGEMENT 2019

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Faculty of Business Management of the University of Economics in Bratislava

ISBN 978-80-225-4680-5

Stiahnúť zborník (download): Zborník 2019

 

 

Zborník vedeckých prác EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU - 2017
Proceedings of scientific papers ECONOMICS, FINANCE AND BUSINESS MANAGEMENT - YEAR 2017

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Faculty of Business Management of the University of Economics in Bratislava

ISBN 978-80-225-4435-1

Stiahnúť zborník (download): Zborník 2017

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU – ROK 2015

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2016. ISBN: ISBN 978-80-225-4280-7

Stiahnúť zborník:  Zborník 2015