Načítavam stránku...

Zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií

Eduard Hyránek a kol.

Podnikové financie vo vede a praxi 2017

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, november 2017

 

 

Zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií

Podnikové financie vo vede a praxi 2016

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2016

 

 

Zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií

Peter Markovič a kol.

Podnikové financie vo vede a praxi 2015

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2015

 

 

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, nadobúda účinnosť interná smernica č. 4/2014 „Kritériá na získanie titulu docent alebo profesor v rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na EU v Bratislave“. Dňom účinnosti tejto internej smernice sa zároveň ruší účinnosť internej smernice č. 11/2010 o určení obsahu inauguračného spisu na EU v Bratislave.

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Zborníky vedeckých statí, recenzované

EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU X.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2016. ISBN: 978-80-225-4279-1

Stiahnuť zborník: Zborník 2016

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU IX.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2015. ISBN: 978-80-225-4145-9

Stiahnúť zborník: Zborník 2015

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU VIII.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2014. ISBN: 978-80-225-3941-8

Stiahnúť zborník: Zborník 2014

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU VII.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2013. ISBN: 978-80-225-3725-4

Stiahnúť zborník: Zborník 2013

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU VI.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2012. ISBN: 978-80-225-3500-7

Stiahnúť zborník: Zborník 2012

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU V.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2011. ISBN: 978-80-225-3299-0

Stiahnúť zborník: Zborník 2011

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU IV.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2010. ISBN: 978-80-225-3097-2

Stiahnúť zborník: Zborník 2010

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU III.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2009. ISBN: 978-80-225-2851-1

Stiahnúť zborník: Zborník 2009

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU II.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2008. ISBN: 978-80-225-2628-9

Stiahnúť zborník: Zborník 2008

 

Zborník vedeckých statí EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU I.

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2007. ISBN: 978-80-225-2417-9

Stiahnúť zborník: Zborník 2007

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?