Zborník vedeckých statí, príspevkov k 25. výročiu založenia, vzniku a existencie Katedry manažmentu výroby a logistiky, FPM, EU v Bratislave
ISBN 978-80-225-4914-1
Súbor na stiahnutie