v pondelok sme u nás na fakulte privítali nádejných študentov zo Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prváci so svojím triednym učiteľom Mgr. Michalom Sivákom strávili jeden deň v univerzitných laviciach ako naozajstní študenti. Po prednáškach a úspešnom absolvovaní záverečného testu im pani dekanka doc. Ing. Anita Romanová, PhD. zagratulovala k úspešnému ukončeniu ich prvého dňa na univerzite. Veríme, že o pár rokov si terajší prváci vyberú pre svoje ďalšie vzdelávanie práve Fakultu podnikového manažmentu.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.