V stredu, 11. novembra 2023 navštívili študenti Gymnázia v Kysuckom Novom Meste Bratislavu. V rámci tejto návštevy nevynechali ani Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity.

Po absolvovaní informatívnej prednášky, ktorá im poskytla komplexný pohľad na našu fakultu a univerzitu ako celok, naši nádejní študenti absolvovali krátku prehliadku univerzity a univerzitného areálu. Gesciu nad prehliadkou areálu prebral Študentský parlament FPM a jeho členovia Dominik a Samuel. S ochotou odpovedali na otázky stredoškolákov a podelili sa s nimi o svoje skúsenosti zo štúdia na Fakulte podnikového manažmentu EUBA.

Učitelia sprevádzajúci gymnazistov vyjadrili vďaku za našu prezentáciu, príjemné predstavenie interiéru aj exteriéru univerzity. Ich pozitívne hodnotenie prístupu profesorov a študentov nás potešilo a sľubujeme, že sa budeme snažiť udržiavať túto kvalitu našich služieb.

Na záver si dovoľujeme uviesť pár reakcií od študentov

„Páčilo sa mi, že nás sprevádzali študenti, lebo nám priblížili ako to tam chodí z iného pohľadu ako učiteľského. A i keď to nie je smer, ktorým by som chcela ísť, spravili na mňa pekný dojem.“

„Páčila sa mi budova školy a prostredie plné zelene, ktoré sme videli pri prehliadke areálu. Pri množstve oddychových zón a bufetov, bolo vidno, že sa snažia čo najviac študentom spríjemniť štúdium. Prezentácia bola zaujímavá. Zistili sme aké sú na univerzite možnosti štúdia a aký je mimoškolský život. Najviac ma však zaujala možnosť vycestovať do zahraničia na iné univerzity.“

„Ekonomická univerzita v BA ma určite zaujala. Či už priestormi alebo samotnými odbormi, ktoré je tam možné vyštudovať. Túto prehliadku školy jednoznačne hodnotím 9/10.“

„Dalo mi to fajn prehľad o škole, som úprimne rada že mám ešte rok čas, ale určite to bolo obohacujúce, aj vzhľadom na to, že možno by som sa niečomu takému chcela v budúcnosti venovať, takže to hodnotím veľmi kladne :)“

Reakcie zo strany študentov a ich učiteľov nás potešili a budeme pokračovať v našej snahe šíriť dobré meno univerzity, propagovať Fakultu podnikového manažmentu a prezentovať univerzitu ako inštitúciu, ktorá poskytuje ekonomické vzdelanie na medzinárodnej úrovni.

Projekt OpenMusE v rámci programu Horizont Európa je výsledkom spolupráce 15 podnikateľských a akademických partnerov z celej Európy. Po pol roku spolupráce dosiahol projekt významný pokrok smerom k svojim cieľom, ktoré sú formalizované v Memorande o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave (Fakulta podnikového manažmentu), koordinátorom projektu SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH, partnermi projektu Digital Music Observatory a verejnými inštitúciami podporujúcimi rozvoj hudobného priemyslu.

Už 9 rokov realizuje Ekonomická univerzita v Bratislave unikátny predmet KORPORÁTNY CONTROLLING. ....a čím je tento predmet taký špecifický, originálny, a hlavne udržateľný? Realizujú ho spoločne dvaja zodpovední excelentní lídri v udržateľnosti: ESET s.r.o., víťaz Via Bona 2019 v kategórii „Zodpovedná veľká firma“ a v pozícii lídra BLF a gestorská Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, v pozícii lídra etického manažmentu univerzít v SR.

Fakulta podnikového manažmentu (v gescií Katedry podnikovohospodárskej) Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) je hrdá na svoju účasť na významnom európskom podujatí, Európskej noci výskumníkov, ktoré sa konalo 29. októbra 2023. Toto podujatie sa uskutočnilo súčasne vo viac ako 25 európskych krajinách a jej cieľom je popularizácia vedy a výskumu.

Sme na začiatku zimného semestra AR 2023/2024, aby bol edukačne atraktívny, hlavne kreatívny a inšpiratívny: so študentami „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“ na FAJ budeme pokračovať aj tento rok v úspešnom akreditovanom kurze CORPORATE GOVERNANCE, v gestorstve doc. Ing. Mgr. Gabriely Dubcovej, PhD. Tento obľúbený predmet sa koncentruje na témy inštitucionalizovaného systému ESG v alternáciách etiky v podnikaní: spoločenskej zodpovednosti podnikov, udržateľného podnikania, no primárne corporate governance.  

Začiatkom júna, sa už piaty raz stretli dobrovoľníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) v plnom pracovnom nasadení, na najväčšom podujatí firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše mesto 2023 (NM´23), s výstižným sloganom na tričku „MÁM SRDCE NA SPRÁVNOM MESTE“. Z aktuálneho zdroja organizujúcej Nadácie Pontis vyplýva, že EU V Bratislave prispela doteraz 188 dobrovoľníkmi a tohto roku participovala opäť úspešne ako jediná univerzita na Slovensku.