Medzinárodná vedecká konferencia výskumníkov v oblasti ekonómie a manažmentu (ISCEMR) je každoročné podujatie, na ktorom sa stretávajú akademici, výskumníci a odborníci z celého sveta, aby diskutovali a vymieňali si názory na súčasné otázky v oblasti ekonómie a manažmentu. Tohtoročná konferencia má tému „Nová éra udržateľného rozvoja: "Zelená transformácia a Financovanie opatrení na ochranu klímy“, ktorá odráža globálny posun smerom k udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti. Cieľom konferencie ISCEMR je podporiť interdisciplinárny výskum a spoluprácu medzi vedcami z rôznych oblastí, poskytnúť platformu na výmenu názorov a skúseností súvisiacich s modernými trendmi v ekonómii a manažmente, zvýšiť dostupnosť a kvalitu výskumu prostredníctvom vytvárania sietí a výmeny poznatkov, podporiť vedeckú spoluprácu v celosvetovom meradle.

Súčasný európsky priestor rizikového a súkromného kapitálu je ovplyvnený určitými trhovými nedostatkami. Konkrétne v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky, ako aj v oblasti udržateľnosti. Na pracovnom trhu chýbajú najmä zručnosti, ktoré by mohli skutočne poháňať zlepšovať investičný priestor.

Tento semester sme na FPM opäť absolvovali so študentami úspešný kurz zameraný na spoločenskú zodpovednosť podnikov/udržateľné podnikanie/ ESG manažment a financovanie,  a v súčasnosti primárne na implementáciu CSRD  (Corporate Sustainability Reporting Directive), gestorovaný doc. Ing. Mgr Gabrielou Dubcovou, PhD. a edukovaný aj Ing. Janou Kissovou, PhD.

V letnom semestri  akademického roku 2023/2024 pokračoval úspešný cyklus inšpiratívnych prednášok odborníkov z praxe – zástupcov excelentných líderských slovenských firiem zameraných na udržateľné podnikanie v rámci predmetu „Aktuálne trendy v environmentálnom a sociálnom podnikaní“, gestorovaného doc. Ing. Mgr Gabrielou Dubcovou, PhD. a moderovaný aj PhDr. Ing. Sylviou Bukovovou, PhD.

....KEĎ SÚŤAŽIŤ JE VEĽKÁ RADOSŤ – SF´24 FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI 2024

Veľmi radi sme sa opäť stretli pri realizácii deviateho ročníka SF´24 (Festival udržateľnosti 2024). Dynamická kreativita jari počas konania 25. apríla, prispela k úspechu festivalu vo všetkých rozmeroch skutočne sviežim spôsobom.

Milí DOBROVOĽNÍCI, kolegyne & kolegovia, študentky, a študenti,  aj v tomto roku máme príležitosť pomôcť Bratislave a Košiciam v rámci atraktívnej a prospešnej dobrovoľníckej aktivite.