26. septembra 2016 oficiálne začal zimný semester akademického roka 2016/2017.

Študentov privítalo vedenie Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave na slávnostnom otvorení, ktoré sa uskutočnilo v miestnosti B1.03 o 12:40. Svoj prejav predniesol prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan fakulty, ako aj zástupa zo strany študentov Bc. Miroslav Klucho, predseda študentského parlamentu.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.