Dňa 11. októbra 2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového výberového predmetu Skills for Succes - from University to Workplace (Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe), ktorý Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave pripravila v spolupráci so zástupcami firiem združených v Business Service Center Forum (BSCF). Cieľom kurzu je poskytnúť študentom sadu efektívnych komunikačných nástrojov, ktoré patria medzi najdôležitejšie zručnosti a zároveň sú to tie najmenej rozvinuté kompetencie čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce.

Predmet vyučujú zástupcovia spoločností Dell, IBM, Johnson Controls International, Lenovo, PricewaterhouseCoopers, Siemens a ďalších členov BSC fóra. BSCF, ktoré funguje v rámci Americkej obchodnej komory v SR, zastupuje viac ako 25 000 zamestnancov pracujúcich v centrách zdieľaných služieb (SSC) a u externých poskytovateľov podnikových služieb (BPO) na Slovensku.

Otvorenia sa zúčastnili:

  • Paul Burt (IBM) – riaditeľ IBM centra zdieľaných služieb na Slovensku / Vice – Chair Business Service Center Fóra,
  • Peter Galamboš (Dell) / Katarína Porubcová (Dell) – koordinátori predmetu “Skills for Success” za stranu firiem,
  • Rastislav Bača (Siemens) / Zuzana Beller (Siemens) – tréneri na úvodnú hodinu “Time Management”,
  • PETER RUSIŇÁK The American Chamber of Commerce in the Slovak Republic.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.