Na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 31.1.2017 konal vedecký seminár na tému: Industry 4.0 a Corporate Foresight. Prednášajúcimi boli pán dekan prof. Ing. Peter Markovič, PhD., Ing. Klaudia Gubová, PhD. a Ing. Brigita Boorová, PhD.

Témou prednášky prof. Markoviča bol Industry 4.0 a kolegyne Ing. Gubová a Ing. Boorová prednášali na tému Mobilizácia potenciálu podnikového foresightu – predpoklady, odôvodnenia a metodika, kde informovali publikum o projekte: "Mobilizácia potenciálu podnikového foresightu medzi krajinami V4 (Mobilizing corporate foresight potential among V4 countries)". Seminára sa zúčastnili kolegovia z fakulty, doktorandi a hostia z hospodárskej praxe. Po prednáškach nasledovala diskusia.

Bližšie informácie o projekte.

Publikačné výstupy:

Corporate Foresight Potential In Visegrad V4 Countries

The future of business in Visegrad region

Fotodokumentáciu možno nájsť vo fotogalérii.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.