V hoteli Bôrik v Bratislave sa 26. septembra 2017 uskutočnilo podujatie s názvom Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 - 2020, na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia Fakulty podnikového manažmentu EUBA

prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan fakulty Ing. Marián Smorada, PhD., prodekan.

 

V rámci programu predniesol dekan fakulty príspevok, v ktorom sa s ostatnými účastníkmi podelil o skúsenosti Fakulty podnikového manažmentu EUBA s predkladaním, schvaľovaním a začatou implementáciou projektu ENTER-transfer, ktorý v rámci fakulty aktuálne prebieha a na ktorý je alokovaných z fondov EÚ cca. 1,7 mil. EUR.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.