Už tradičná fakultná medzinárodná vedecká konferencia Ekonomika, financie a manažment sa uskutočnila v dňoch 11. až 13. októbra 2017 v Tatrách, Starej Lesnej.

Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov výskumu učiteľov fakulty, vzájomná výmena vedeckých poznatkov, hľadanie východísk pri riešení výskumných projektov, ako aj nadviazanie a prehĺbenie vzájomnych kontaktov s domácimi a zahraničnými univerzitami, vedecko-výskumnými pracoviskami a hospodárskou praxou. Cieľ sa podarilo naplniť a všetkým zúčastneným ďakujeme.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.