Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu už po druhýkrát zorganizoval stretnutie študentov s dekanom fakulty pri káve. Na stretnutí mali študenti možnosť neformálne porzprávať s dekanom, opýtať sa na možné riešenia problémov, ktoré ich trápia, prípadne poskytnúť vlastné návrhy, ako zlepšiť život na fakulte. Diskusia bola bohatá, o čom svedčí aj "natiahnutie" programu stretnutia. Ďakujeme za všetky konštruktívne podnety.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.