Už tretíkrát sa uskutočnilo zaujímavé podujatie pre študentov s názvom Day@Henkel, ktorého sa zúčastnilo 41 študentov štvrtého ročníka študijného programu Podnikové financie.  V rámci programu sa študenti oboznámili so spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, absolvovali prednášku s odborníkom na controlling, zaujímavý HR workshop, kde sa mali možnosť dozvedieť, ako správne napísať životopis a na čo si dať pozor pri pracovnom pohovore, ako aj prípadovú štúdiu s reálnymi číslami, pri ktorej im asistovali pracovníci oddelenia controllingu. Aj takýmto spôsobom prispieva Fakulta podnikového manažmentu k prepájaniu teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami.

Predstaviteľom spoločnosti HENKEL SLOVENSKO ďakujeme za organizáciu podujatia a študentom za aktívnu účasť.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.