Medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity nadobúdajú moderné formy v podobe inovácií predmetov fakúlt. Dňa 1.12.2017 sa na Fakulte podnikového manažmentu EUBA konala záverečná časť projektu STUDENT CHALLENGES 2017 , ktorý je súčasťou predmetu Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie pod vedením Ing. Kataríny Procházkovej, PhD.. Ekonomická univerzita v Bratislave spolupracuje na projekte s Lappeeranta University of Technology Finland, partner v oblasti rozvoja medzinárodných vzťahov EUBA, https://www.lut.fi/web/en. Projekt realizuje Kirsimarja Blomqvist, professor of Knowledge Management. Platformu pre sieťovanie odborníkov a študentov, a zadanie projektu  sprostredkovala konzultačná spoločnosť SOLVED, poskytovateľ riešení pre čisté technológie a dlhodobo udržateľný rozvoj https://solved.fi/about-us , zastúpená Luciou Olíviou Ďurčovou a Oliverom Zumríkom, koordinátormi projektov. Projektu STUDENT CHALLENGES 2017 sa zúčastnilo 16 študentov inžinierskeho stupňa štúdia EUBA a 50 študentov z Lappeeranta University of Technology Finland, spolupracovali v ôsmych medzinárodných tímoch.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.