Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu usporiadal v stredu 6.12.2017 cez obednú prestávku na 5.tom poschodí v oddychovej zóne našej univerzity tradičnú vianočnú akciu s názvom Vianočný punč manažérov. Cieľom tejto akcie je každoročne šíriť na našej fakulte jedinečnú vianočnú atmosféru pred koncom zimného semestra. Pri vianočnom punči sa stretávajú študenti s vedením fakulty a ostatnými zamestnancami školy.  K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patria aj vianočné koláče, ktoré pre túto akciu napiekli členovia študentského parlamentu. Nechýbali ani vianočné koledy a samozrejme dobrá predvianočná nálada.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.