Fakulta podnikového manažmentu EUBA sa zapojila do riešenia projektu RESTAURA, ktorý je financovaný v rámci programu Interreg CE. Projekt je zameraný na revitalizáciu kultúrneho dedičstva prostredníctvom PPP projektov. V rámci priestoru strednej Európy existuje množstvo historických budov, ktoré sú nevyužité a chátrajú. Verejný sektor často nestačí pokryť výdavky na ich rekonštrukciu a revitalizáciu. Preto je potrebné hľadať ďalšie spôsoby financovania a to prostredníctvom PPP projektov.

Ekonomická univerzita v Bratislave vlastní historickú budovu na Konventnej ulici, ktorá potrebuje revitalizáciu. Preto aktivity projektu RESTAURA budú v rámci pilotného projektu na Slovensku smerovať práve na túto budovu, kde sa bude hľadať jej lepšie využitie a aktívne zapojenie súkromného sektora.

Plánovaný rozpočet Ekonomickej univerzity na realizáciu aktivít projektu je vo výške 150 000 €.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.