Dňa 23. mája 2019 sa v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu (FPM EU) Ekonomickej univerzity v Bratislave „Aktuálne problémy podnikateľskej sféry 2019“ uskutočnila exkurzia účastníkov konferencie do významnej hutníckej spoločnosti Slovalco, a. s. v Žiari nad Hronom, ktorá bola ďalšou v sérii návštev spoločensky zodpovedných podnikov (SZP) organizovaných touto katedrou.

Slovalco, a. s. vyrába primárny hliník z oxidu hlinitého na báze technológie elektrolýzy. Spoločnosť bola založená v roku 1993 s cieľom nahradiť zastaranú a neefektívnu technológiu, ktorá mala negatívny vplyv na životné a pracovné prostredie. Od roku 1996 už funguje závod s novou technológiou, s minimálnym vplyvom na životné prostredie a čo najväčší dôraz je kladený na ľudí, ich bezpečnosť a zdravie a to nielen tých, ktorí pracujú v podniku, ale aj žijúcich v žiarskom regióne. Slovalco, a. s. v súčasnosti zamestnáva takmer 500 ľudí. Svojou sociálnou zamestnaneckou politikou, dôrazom na bezpečnosť pri práci, príkladným vzťahom k miestnej komunite ako aj ochranou životného prostredia sa radí medzi podniky úspešne uplatňujúce vo svojej činnosti princípy SZP, aj v komplikovaných prípadoch riešiacich náročné problémy ekonomiky a manažmentu podniku.

Exkurzia nadviazala na takmer 12 ročnú spoluprácu spoločnosti SLOVALCO a FPM a ako priama návšteva podniku bola koncipovaná do dvoch sekcií: prezentácia základných reálií o podniku a návšteva prevádzky výroby. Počas prednášky v príjemnej atmosfére získali účastníci exkurzie množstvo využiteľných informácií o činnosti podniku po stránke organizačnej, technologickej ale i ekonomickej. Ing Rudolf Knapp, MBA, obchodno-finančný riaditeľ, v prípade tejto exkurzie excelentný „Event Creative Manager“, náserudovane zasvätil do náročného procesuvýroby hliníka, ako aj do problémov súvisiacich s produkciou a trhovou realizáciou tejto svetovej komodity. Následne sme pokračovali prehliadkou priestorov, kde sme si mohli v praxi prezrieť produkčný proces hliníka, ktorý je charakteristický presunom veľkých objemov materiálu a bremien, vysokou energetickou náročnosťou a tiež použitím širokého spektra chemických látok. Pri prehliadke nás Ing. Jozef Pilnik − manažér BOZP, Ing. Bálint Nagypál − bezpečnostný technika Ľudovít Pittner, zmenový majster elektrolýzyinformovali o metóde elektrolýzy využívanej pri produkcii tekutého hliníka, ako aj o prísnych opatreniach bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov. Priateľskú atmosféru v priebehu celej exkurzie trvajúcej cca 3,5 hodiny pomáhala vytvárať i asistentka senior manažmentu Ing. Petra Michálková, v úlohe operatívnej manažérky.

Na záver, radi pripájame poďakovanie aj za dlhodobú produktívnu a konštruktívnu spoluprácu, ktorá prospieva k priateľským obojstranne prospešným vzťahom FPM Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovalco, a. s. a touto cestou želáme manažmentu a pracovníkom celej spoločnosti Slovalco, a. s. dlhodobý úspešný udržateľný rozvoj, produktívnu prosperitu a rastúcu kredibilitu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

V Žiari nad Hronom, 23. mája 2019

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.