Zapojenie FPM EUBA do projektu RESTAURA prinieslo svoje výsledky. Využitie novodobého prístupu cez schémy PPP v oblasti revitalizácie kultúrneho dedičstva prináša nové príležitosti cez hranice tradičných možností obstarania verejnej služby.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.