Prvé imatrikulácie a prvá prednáška otvorili akademický rok UTV EUBA v študijnom odbore Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Topoľčanoch.

Takmer 50 skôr narodených študentov premenilo zasadačku mestského úradu v Topoľčanoch na malú vysokoškolskú aulu. V úvode imatrikulácii si prítomní vypočuli slávnostné príhovory doc. Ing. Mgr. Zuzany Juhászovej, PhD., prorektorky pre vzdelávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave  a JUDr. Alexandry Gieciovej, primátorky mesta Topoľčany.

Za všetkých študentov UTV EUBA zložila sľub Ing. Liliana Štefánková. Potom nasledovalo predstavenie všetkých študentov, ktorí si prevzali výkazy o štúdiu z rúk garanta študijného odboru Ing. Vladimíra Boleka, PhD., ktorý zastupuje Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

V závere slávnostného aktu prorektorka EUBA povedala: „ V mene pána rektora EUBA, v mene vedenia EUBA  i vo svojom mene, Vám prajem, aby štúdium, ktoré začínate, naplnilo vaše očakávania a aby ste s rovnakou radosťou, ktorú prejavujete dnes štúdium aj ukončili. Týmto pokladám akademický rok 2019/2020 UTV EUBA v Topoľčanoch za otvorený.

Na záver sa všetci študenti spevom pridali k reprodukovanej študentskej hymne Gaudeamus Igitur. Po slávnostnom ceremoniáli nasledovala prvá prednáška študentov 1. ročníka UTV  EUBA v Topoľčanoch s PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., MBA, manažérkou UTV EUBA. 

UTV EUBA v Topoľčanoch začína písať príbeh zmysluplného využitia voľného času seniorov tohto regiónu.

 

72658431_396877454342139_1536220324725522432_n.jpg

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.