Opäť v Týždni vedy a techniky (4. - 10. november 2019) sme veľmi radi privítali na FPM Mgr. Magdalénu Dobišovú Podpredsedníčku  predstavenstva Skanska SK a.s., ale predovšetkým Chief Officer Ethics, D&I (za skupinu Skanska AB) na prednáške zameranej na udržateľné úspešné podnikanie v   skupine Skanska AB a primárne na Slovensku. Prednáška sa uskutočnila 7.11.2019 a študenti, ktorí majú neštandardný záujem o podporu udržateľného rozvoja v ekonomike, mali možnosť komunikovať veľmi interaktívnou atraktívnou formou so spíkerkou o aktuálnom systéme etického manažmentu  v skupine SKANSKA, o pozitívach a negatívach fungovania firmy na princípe reálne napĺňaných cieľoch SDG17. Ako je pre stavebné činnosti realizované v skupine SKANSKA AB známe:  „stavba nie je bojisko – človek má právo vrátiť sa domov zdravý“, tak sa aj manažment podniku všade na svete snaží presadzovať etické konanie pri každej elementárnej činnosti realizovanej v rámci stavieb kdekoľvek, či už u vlastných zamestnancov a partnerských subdodávateľských firiem, ale i u všetkých kooperujúcich stakeholderov, čo je pri takom biznise ako je stavebníctvo častovať veľmi komplikované nielen z aspektu environmentálnych vplyvom ale predovšetkým systémom prirodzenej kooperácie tímov externých a interných subjektov. Pani Mgr. Magdaléna Dobišová, Chief Officer Ethics, D&I, vychádzajúc z množstva skúseností z globálnej firmy SKANSKA, dokumentovala  princípy fungovania systému etického manažmentu  na viacerých príkladoch riešenia etických dilem a podnetov na etický výbor, tak aby veľmi realisticky prezentovala ako je možné úspešne udržateľne a eticky podnikať všade na svete, keď má TOP manažment existenčný záujem denne aplikovať etické princípy v bežnom každodennom fungovaní globálnej stavebníckej firmy. To ako boli študenti s radosťou a záujmom zaangažovaný do komunikácie so spíkerkou hovoria aj priame hodnotenia študentova.

„Páčilo sa nám, že prišiel človek z praxe, ktorý objektívne prednášal o reálnych problémoch vo firme. Dokázala nás témou a štýlom prednášania zaujať aj napriek skorej rannej hodine. Cenili sme si jej objektívnosť, keďže jej nerobilo problém rozprávať aj negatívne o firme, keď nám opísala problémy s bezpečnosťou na stavbe (keď zomrel mladý človek alebo poškodilo ŽP pri razení tunela). Úspešne zapojila aj nás, publikum, so zaujímavou a náučnou aktivitou ohľadom etiky v podnikaní čo bolo pre náš príjemnou zmenou oproti klasickým teoretickým prednáškam. Rozdávanie malých darčekov za odpovedanie na otázky bolo veľmi vítanou formou odmeny. Takéto prednášky sú veľmi vítané, ďakujeme za ich zorganizovanie aj za to, že prišla osoba z praxe“.

„Málokto dokáže hodinu a pol udržať pozornosť študentov ráno o 7:30. Pani Magdaléna Dobišová to zvládla na jednotku. Jej prednáška bola zaujímavá, záživná, autentická a aj dosť interaktívna. Čo nás veľmi prekvapilo je, že o firme nehovorila len v tom najlepšom svetle, ale bez problémov spomenula aj nepríjemné situácie z praxe. Taktiež, všetky príklady boli zaujímavé. Išla krásnym príkladom v etickom podnikaní a že sa dá na Slovensku aj v dnešnej dobe eticky a poctivo podnikať bez podvodov a korupcie. Jej prejav bol veľmi profesionálny, či už na verbálnej alebo neverbálnej úrovni. Usporiadanie slajdov v prezentácií bolo logické, oceňujeme, že bolo menej textu a viac príkladov. Vážime si, že sme mali tú česť ako prví vidieť fotku nového projektu výstavby mostu. Dúfame, že bola aj ona spokojná so študentmi a tešíme sa aj na ďalšie stretnutie. „

„Vzhľadom na to, že sme dnes absolvovali prednášku od Mgr. Dobišovej z firmy Skanska, chceli by sme vyjadriť naše pozitívne dojmy. Už na prvý pohľad bola p. riaditeľka dobre vyzerajúcou, upravenou ženou, ktorá nám mala čo povedať. Jej dlhoročné skúsenosti nám priblížila a vedela aplikovať na rôznych príkladoch z praxe a tým pádom sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o fungovaní firmy, ktoré sme si lepšie zapamätali. Prednáška bola taktiež formou interaktívnej úlohy, vďaka ktorej sme sa na danú problematiku vedeli pozrieť z rôznych strán. Pozitívne hodnotíme aj to, že dokázala rozprávať aj o negatívnych situáciách z praxe, v porovnaní s inými predstaviteľmi firiem, ktorí u nás na univerzite už prednášali. Jej prednáška bola pre nás prínosom v oblasti štúdia predmetu Etika podnikania. Nakoniec by sme chceli vyzdvihnúť jej ľudskú stránku, ktorá nás príjemne prekvapila. Pani riaditeľke želáme mnoho úspechov v pracovnom aj v osobnom živote.“

„Ako študenti fakulty aplikovaných jazykov sme sa zúčastnili na prednáške od pani Mrg. Magdalény Dobišovej, ktorá je riaditeľkou pre etiku v spoločnosti SKANSKA. Prednáška sa konala v rámci predmetu etika podnikania. Prednáška nás presvedčila o tom, že pani Magdaléna je naozaj expert v tom čo robí a práca ju veľmi napĺňa. Prednáška sa niesla vo veľmi uvoľnenej atmosfére, pani Magdaléna sa snažila prednášku viesť v interaktívnom duchu. V prvej polovici prednášky nám predstavila firmu SKANSKA a jej základné princípy. V druhej polovici sa venovala konkrétnejšie problematike etiky v podnikaní, kde uviedla reálne príklady z praxe a nedržala sa iba teoretickej roviny. Zaujalo nás, že pani Magdaléna vedela objektívne odprezentovať nepríjemné situácie a problémy s ktorými sa firma musela popasovať. Prekvapilo nás, že darčeková politika firmy bola zrušená v plnej miere (firma sa neangažuje v žiadnom prijímaní ani darovaní darčekov). Neznamená to však, že sa nezaujímajú o svoje okolie – angažujú sa v dobrovoľníckych činnostiach. ,,Zmena začína v každom z nás,, veta, ktorá zaznela na konci prednášky, no určite sa vryla do pamäti každého z nás.“

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.