Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s nadáciou Manžér zorganizovala už trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomika, financie a manažment podniku, ktorá sa uskutočnila 7. - 8. novembra 2019 vo Virte. Cieľom vedeckej konferencie bola, okrem iného prezentácia výsledkov výskumu študentov 3. stupňa štúdia, zameraná najmä na študentov 3. ročníka dennej formy štúdia a 4. ročníka externej formy štúdia, hodnotenie pripravenosti prác doktorandov pred obhajobami dizertačných prác, námety na vylepšenie obsahu dizertačnej práce a formy prezentácie, ako aj vzájomná výmena vedeckých poznatkov. Konferencia splnila všetky očakávania a zúčastnení si odniesli množstvo nových poznatkov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.