V rámci spolupráce Fakulty podnikového manažmentu a Slovak Busienss Agency sa naši študenti zúčastnili exkurzie v priestoroch Národného podnikateľského centra.

Prezreli si co-working, ako aj Creative Point, kde začínajúci podnikatelia môžu realizovať svoj biznis. Zástupcovia NPC ich povzbudili k podnikaniu a predstavili, akou formou NPC podporuje začínajúcich podnikateľov.

 

Národné podnikateľské centrum aktuálne realizuje projekt NPC II - BA kraj, ktorého hlavným cieľom je etablovanie inštitúcie, ktorá poskytne komplexnú a systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov aj pre záujmemcov o podnikanie. Podporu v rámci projektu by malo dostať viac ako 2600 malých a stredných podnikov a viac ako 800 nepodnikateľov, ktorí uvažujú nad spustením vlastného biznisu.

Medzi služby, ktoré Národné podnikateľské centrum poskytuje patria skupinové odborné činnosti, ako sú rôzne semináre, webináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie a pod. Taktiež NPC poskytuje krátkodobé, ale aj dlhodobé individuálne poradenstvo, ktoré je zabezpečované skúsenými mentormi. K dispozícii je aj podnikateľský inkubátor, ale aj kreatívne dielne. Záujemcovia sa môžu zúčastniť aj rôznych stáží a odborných podujatí v zahraničí. 

Fakulta podnikového manažmentu prináša študentom možnosť zapájať sa aj do takýchto aktivít, čím im rozširuje obzory a sprístupňuje cestu k založeniu vlastného podnikania.

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.