Všetci si uvedomujeme dôležitosť ovládania aspoň jedného svetového jazyka. Počas školskej prípravy sa stretávame s výučbou

cudzích jazykov ako napríklad Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Španielsky jazyk a v neposlednom rade Anglicky jazyk. Vďaka cudzím jazykom sa nám otvárajú dvere do zahraničia či už za úmyslom turistickým, akademickým alebo pracovným. Na Fakulte podnikového manažmentu ponúkame niekoľko príležitostí zdokonaliť sa v biznis angličtine. Jednou z nich je kurz organizovaný v spolupráci s IBM takzvaný „Student’s practise program“. Ako takéto hodiny prebiehali?

 

Cieľom celého kurzu bolo obohatiť vedomosti študentov v oblasti biznis, rozšíriť ich podnikovú a manažérsku slovnú zásobu a pomôcť im komunikovať na vyššej úrovni v anglickom jazyku. Študenti počas prvých lekcií sa zoznamujú s kolektívom, lektorom a so semestrálnym programom. Študenti majú možnosť výberu témy počas semestra. Tento rok si študenti zvolili niekoľko zaujímavých tém, ako napr. IBM Company Overview, Persuation & Negotiation, Problem Solving a Final Presentation v priestoroch spoločnosti IBM. 
Lekcie prebiehajú kreatívnou formou, kde študenti pracujú v skupinách, komunikujú o zvolených témach a nadobúdajú nové vedomosti. Počas lekcie IBM Company Overview si študenti predstavili spoločnosť IBM, jej históriu ale aj budúcnosť. V rámci skupín na záver lekcie prezentovali pred spolužiakmi zadania, na ktorých pracovali. 
Persuation & Negotiation lekcia priniesla mnoho nových poznatok, študenti si vyskúšali „role play“, kde úlohou bolo vyjednávanie a dohoda dvoch fiktívnych spoločností. 
Problem solving lekcia bola zameraná na správnosť myslenia, študenti sa naučili predchádzať prekážkam, ktoré by mohli spochybniť ich správne myslenie. 
Posledná lekcia sa odohrávala na pôde IBM spolu s lektormi. Študenti prezentovali svoje semestrálne práce pred svojimi spolužiakmi v anglickom jazyku. Súčasťou poslednej lekcie bola aj prezentácia z praxe a záverečné ukončenie lekcie. 
Ku kurzu sa vyjadril aj študent Matej Š. :“Kurz som si vybral, pretože som si chcel zlepšiť anglicky jazyk a zoznámiť sa s novými spolužiakmi. Celý semester bol zábavný a lektorka bola vždy pripravená zodpovedať naše otázky. Kurz odporúčam každému, kto sa chce zamestnať v spoločnosti, ktorá má medzinárodné zázemie a každému, kto pozná svoje limity či už slovnej zásoby, komunikácie alebo vedomosti.“

Ekonomická Univerzita v Bratislave ponúka svojim študentom kurzy vysokej kvality a Business English nie je výnimkou. Lekcie sú náučné ale aj zábavné, vhodné pre každého študenta, ktorý vidí svoje uplatnenie v medzinárodnej spoločnosti. Študenti rozoberajú aktuálnu svetovú problematiku, upevňujú si základy Anglického jazyka a hľadajú odpovede na takmer všetky otázky.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.