Dobrovoľníckej akcie sa zúčastnili Zuzana Juhászová, Katarína Grančicová, Slávka Šagátová, Jana Kissová, Viktória Ečeryová, Alexandra Gaherová, Monika Raková, Dana Hrušovská, Ľubica Foltínová, Natália Taríšková, Samuel Goda, Roman Kvapil a Gabriela Dubcová.

Na tomto dobrovoľníckom podujatí Naše mesto sa dobrovoľníčky a dobrovoľníci z EU v Bratislave zúčastnili už druhýkrát, pričom pomáhali nielen mestu Bratislava, okolitej prírode, ale touto účasťou podporili vzájomné kolegiálne vzťahy v iných ako iba štandardných pedagogicko-výskumných procesoch.

„Ďakujem za príjemne strávené dopoludnie a super ľudom z EUBA za pomoc pri upratovaní čiernej skládky. Aj vďaka vám mám radosť a vedomosť, že sú ľudia, ktorým záleží na životnom prostredí. Spoločne sme zaplnili viac ako 60 vriec odpadu“ , skonštatovala Veronika Hagovská, miestna poslankyňa za mestskú časť Lamač a vyjadrila poďakovanie aj v mene ďalších zúčastnených environmentalistov - Mareka Poláša, referenta na MÚ Lamač, Petra Kraloviča, zamestnanca MÚ Lamač a Igora Polakoviča, mestského poslanca za mestskú časť Lamač.

„Skupinka dobrovoľníkov z Ekonomickej univerzity v Bratislave zamenila v piatok 18. septembra svoje pracovné miesto za areál našej škôlky v Lamači. V rámci dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto sa im podarilo spraviť kus práce, ktorú sa rodičom detí MŠ kvôli korona-situácii nepodarilo dokončiť. Opatrenia, ktoré rodičom nedovolili stretnúť sa na pravidelných brigádach, neboli pre dobrovoľníkov obmedzujúce. Ako samostatná skupinka pracovali na čistení 4 stien budovy MŠ, ktoré sa v blízkej budúcnosti budú maľovať. Ďalšou záslužnou prácou bolo pokosenie nášho veľkého areálu. Za ich nasadenie im patrí veľká vďaka od rodičov, pani učiteliek a neposlednom rade všetkých detí MŠ sv. Filipa Neriho“ , povedala Katarína Ješková, organizátorka z Iniciatívy rodičov Lamača, o. z.

Podujatie pozitívne zhodnotili aj účastníci tejto dobrovoľníckej akcie.

„Počasie vyšlo, nálada super, dostali sme najesť aj napiť, a zostalo po nás aj kus odrobeného.“(Zuzka z rektorátu EU v Bratislave),

„...bolo to dnes príjemné, kosili sme, sadili kvety, odchádzam s príjemným pocitom, že sme pomohli.“(Janka z FPM),

„Som rada, že som pomohla, tam, kde je to potrebné.“(Katka z dekanátu FPM),

„Rada chodím na spoločensky prospešné akcie, kde sú milí ľudia, pomôžem prírode aj komunite. A Naše mesto to spĺňa – preto vrele odporúčam.“(Slávka z FPM),

„Som veľmi rada, že som sa aj tento rok zapojila do aktivity Naše mesto. Mám výborný pocit z práce, ktorú sme spoločne odviedli a verím, že budúci rok sa nás študentov zapojí viac. Je skvelé pomôcť svojou trošku ku krajšiemu okoliu.“ (Saška z NHF),

„Vďaka projektu Naše mesto a Ekonomickej univerzite v Bratislave som mohla pomôcť mestu, v ktorom vyrastám a uvedomila som si to, že každý jeden z nás môže urobiť naše mesto krajším a čistejším.“ (Viki z FHI),

„Som Bratislavčan. Bratislavu mám rád. ... Deň strávený v Lamači mi bude pripomínať tričko s logom. Som rád, že som sa na tejto akcii mohol zúčastniť a pomôcť tak svojej Bratislave.“ (Roman z FAJ),

„Deň Naše mesto ma vždy naplní príjemným pocitom, že svojou troškou viem pomôcť zlepšiť prostredie okolo nás a zároveň strávim deň úžasnými ľuďmi.“ (Ľubka z FPM),

„Dobrovoľníctva v projekte Naše mesto som sa zúčastnila prvý, ale už teraz viem, že nie posledný raz. Piatkové dopoludnie som strávila v kolektíve skvelých ľudí a okrem výbornej nálady mi zostal aj príjemný eko pocit, že sme prírode v bratislavskom Lamači opäť dovolili „dýchať“ bez odpadu. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa, bolo to super.“ (Monika z FPM),

„...bol to skvelý čas venovaný zmysluplnej práci.“ (Samko z dekanátu FMV),

„Dni dobrovoľníctva sú pre mňa najzmysluplnejšou interdisciplinárnou a interkultúrnou aktivitou. Vzťahy a väzby, ktoré neformálne vytvárajú, majú nevyčísliteľnú. hodnotu. Spĺňajú aj hodnoty 5E, ktoré dávajú zmysel akejkoľvek aktivite v podnikaní, nielen tej dobrovoľníckej: je efektívna (effective), účinná (efficient), ekologická (eco-logical), etická (ethical) a estetická (aesthetic). Teším sa na ďalší rok.“ (Natálka z FPM),

„Na dobrovoľníckej akcii Naše mesto som sa aktívne zúčastnila druhý raz, a opäť rada. V tejto mimoriadnej situácii to bolo veľmi výnimočné a zvláštne – som vďačná, že naše aktivity nemuseli byť preventívne zrušené. Ďakujem Pontisu, lamačským organizátorom, mojim drahým kolegom a študentom, že sme skrášlili Lamač a potešili jeho obyvateľov.“ (Gabi z FPM),

„Výborná akcia s pocitom dobre vykonanej práce v príjemnej spoločnosti kolegov a študentov. Som rada, že sme prispeli na dobrú vec. Odporúčam aj ostatným zapojiť sa.“ (Danka z FPM).

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

EU v Bratislave na dobrovoľníckej akcii Naše mesto 2020

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.