Na FPM sa snažíme aj počas tohto špecifického obdobia intenzívne realizovať cyklus prednášok zameraných na udržateľný rozvoj/zodpovedné podnikanie.   Vzhľadom na to, že súčasná situácia  nás všetkých motivuje k novým kreatívnym formám, prednášky sú realizované virtuálne (online formou), umožňuje komunikovať o zodpovednom podnikaní/správaní a udržateľnom rozvoji so zodpovednými VIP inštitúciami a podnikmi, s ktorými by to za štandardných podmienok bolo z viacerých aspektov zložitejšie:

22.10.2020 (7:30 - 9:00) ESET – prednáša p. Lucia Daubnerová, manažérka pre zodpovedné podnikanie: Úspešné zodpovedné podnikanie v ESET-e 

26.10.2020 (11:00 - 12:30) Slovak Telekom – prednáša p. Tatiana Svrčková, senior špecialista spoločenskej zodpovednosti: Úspešné zodpovedné podnikanie vo firme Slovak Telekom 

28.10.2020 (11:00 - 12:30) – prednáša p. Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu: Férové podnikanie v Európskej Únii 

03.11.2020 (9:15 - 10:45) Lyra Group – prednáša p. Karol Stýblo, spolumajiteľ a konateľ:  Model úspešnej  malej zodpovednej firmy  

09.11.2020  (11:00 - 12:30) TESCO STORES SR – prednáša p. Katarína Pšenaková, CSR koordinátor: Úspešné zodpovedné podnikanie vo firme TESCO STORES SR 

12.11.2020 (7:30 - 9:00) VSE Holding – prednáša p.  Andrea Danihelová, hovorkyňa spoločnosti: Úspešné zodpovedné podnikanie vo VSE Holding 

24.11.2020 (9:15 - 10:45) VSH – prednáša p.  Andrej Husár, spolumajiteľ a prevádzkový riaditeľ:  Model úspešného zodpovedného rodinného MSP  

25.11.2020 (11:00 - 12:30) – prednášajú: J. E. pani Iveta Hricová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Helénskej republike:  Férové podnikanie v Grécku  & J. E. pán Manuel Korčok, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bulharskej republike: Férové podnikanie v Bulharsku 

Cyklus prednášok „PODPORUJEME UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE AJ POČAS ONLINE VÝUČBY V DRUHEJ VLNE PANDÉMIE“ (v rámci KEGA 002EU-4/2019) začala prednáška  p. Lucie Daubnerovej, manažérky pre zodpovedné podnikanie na tému „Úspešné zodpovedné podnikanie v ESET-e“, 22.10.2020. Pani Daubnerová ako odborníčka na CSR vystúpila s prednáškou v rámci predmetu Etika podnikania. Vo svojej prezentácii sa sústredila na dôležitosť spoločensky zodpovedného podnikania a taktiež poukázala na význam vzájomnej spolupatričnosti.  Priblížila fungovanie etických princípov v spoločnosti ESET, spomenula mnoho projektov, do ktorých je ESET zapojený, čo bolo pre študentov veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Na prednáške sa zúčastnilo 46 študenti z EU v Bratislave., ktorí veľmi pozitívne prijali online  formou realizovanú prednášku, ocenili taktiež srdečný a profesionálny prístup prednášajúcej:

„Dobrý deň, prednáška s p. Daubnerovou s ESET-u bola pre pňa veľmi zaujímavá a prínosná. Páčilo sa mi, že sme sa dozvedeli ako taká úspešná firma dbá na svoje okolie a komunitu v ktorej žije ako aj na životné prostredie. Mali sme možnosť počuť o tom akí sú zamestnanci aktívni a ako nezištne pomáhajú nie len v týchto ťažkých časoch.“ 

„Prostredníctvom prednášky sme sa dozvedeli o všetkých spoločensky zodpovedných aktivitách ESET-u a aj keď som o niektorých aktivitách tejto firmy vedel, prekvapilo ma množstvo oblastí, do ktorých je ESET zainteresovaný. Je určite veľmi dôležité šíriť povedomie o takýchto činnostiach medzi mladými ľuďmi a myslím, že to sa zamestnancom ESET-u darí na výbornú.“ 

„Prednáška sa mi veľmi páčila. Dozvedeli sme sa veľa o fungovaní etických princípov v spoločnosti ESET, a to doslova z prvej ruky. To akým spôsobom sa snaží spoločnosť "spolunažívať" so svojím okolím veľmi kvitujem. Prednáška bola veľkým prínosom a pre tých, ktorí nemajú skúsenosť s pôsobením v nadnárodnej firme rozšírením obzorov.“ 

„Prezentácia bola naozaj dobre spracovaná, zaujímavá a rovnako aj prístup prednášajúcej. Podanie bolo profesionálne a zrozumiteľné. Oceňujem najmä, že sme mali možnosť vyjadriť naše názory a nápady v súvislosti s témou. Myslím si, že bolo veľmi užitočné dozvedieť sa niečo aj z praxe.“  

„Myslím, že sme v celku získali dobrý prehľad o celej spoločnosti, jej hodnotách a pod. Okrem toho som si vďaka praktickým príkladom dokázala lepšie predstaviť, čo vlastne etika v podnikaní je a kde konkrétne sa uplatňuje. Pričom bola prednáška podaná veľmi zrozumiteľne a jednoducho. Okrem toho sa mi páčili aj príklady na záver, je myslím dôležité si uvedomiť, že omnoho viac vnímame akcie ako Black Friday než napríklad Giving Tuesday a pokiaľ možno to v budúcnosti zmeniť.“  

„Dnešná prezentácia od firmy ESET bola pre náš predmet veľmi prínosná a obohacujúca. Veľmi zaujímavé boli konkrétne príklady z praxe. Počuť o praxi takej úspešnej firmy akou je ESET je viac ako hodnotné a veľmi si to vážim. Dúfam, že v budúcnosti sa uskutoční viac podobných prednášok.“ 

....a v záver sprostredkujeme vyjadrenie spíkerky p. Lucie Daubnerovej:

„Už tretí rok som súčasťou firemných prednášok v rámci členstva ESET v BLF. Bolo mi vždy nesmiernym potešením odovzdávať naše skúsenosti z praxe študentom, vypočuť si ich názory na aktuálne dianie a vzájomne sa inšpirovať. Napriek tomu, že sme sa museli presunúť do online formy, a prichádzame o priamy kontakt a možnosť diskusií „face to face“, je dôležité vo výučbe pokračovať práve v tejto nepredvídateľnej dobe. Našim cieľom je upriamiť pozornosť na dôležité témy a spoločne nachádzať riešenia a možnosti podpory, vďaka ktorej to všetci zvládneme ľahšie. Veľká vďaka patrí pani docentke Dubcovej, ktorá je hnacím motorom tohto predmetu.“

My za rovnako za našu Alma Mater vyjadrujeme poďakovanie p. Lucii Daubnerovej a manažmentu spoločnosti ESET za dlhodobú kreatívnu ochotu, priateľskú angažovanosť a excelentnú spoluprácu, so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.