Na Fakulte podnikového manažmentu sa 12. apríla 2021 uskutočnila atraktívna prednášku  na tému UDRŽATEĽNÉ PODNIKANIE MSP V GRÉCKU A BULHARSKU.

Prednášali: J. E. pani Iveta Hricová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Gréckej republike & J. E. pán Manuel Korček, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bulharskej republike, sa v rámci predmetu Podnikanie v MSP.

 

Pani veľvyslankyňa  Iveta Hricová sa v prezentácii zamerala najmä na úlohu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu v Grécku. Uviedla, že v týchto sférach podnikania pôsobia v Grécku najmä mikropodniky, reprezentujúce prevažne formu rodinného podnikania. Hodnotila aktuálne podmienky  pre udržateľné podnikanie v období pandémie, ako aj perspektívne možnosti pôsobenia a rozvoja MSP v uvedených oblastiach podnikania, najmä v transformácii cestovného ruchu na celoročnú ponuku.

Pán veľvyslanec Manuel Korček prezentoval súčasný stav a podmienky udržateľného podnikania MSP v Bulharsku, ktoré zamestnávajú takmer 76% zamestnaných osôb. Oboznámil študentov so štruktúrou MSP a oblasťami podnikania, v ktorých pôsobia. Sústredil sa na problém ekologizácie podnikania v MSP, najmä v súvislosti s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, kde sa značná časť MSP stretáva s ťažkosťami pri pokuse o zavedenie ekologického hospodárenia.  Až 55% MSP, ktoré prijali opatrenia na efektívne využívanie zdrojov,  však tvrdí, že tieto opatrenia za posledné dva roky znížili výrobné náklady. Uviedol, že pandémia koronavírusu aj v Bulharsku negatívne ovplyvnila podnikanie MSP predovšetkým v oblasti služieb a cestovného ruchu. Viac než 100 poslucháčov bolo online formou aktívne zaangažovaných do realizovanej prednášky, veľmi pozitívne prijali realizovanú prednášku,  ocenili najmä srdečný a profesionálny prístup prednášajúcich, ako aj ich  priateľský spôsob komunikácie. Za všetky pozitívne vyjadrenia uvádzame 3 autentické:

  • Na včerajšej prednáške z predmetu PMSP sa páčilo, že prednášajúci nás informovali o tom, v akých odvetviach sa sústreďuje podnikanie v Bulharsku a Grécku a tiež, že nám povedali, čo všetko ovplyvňuje malé a stredné podniky v týchto krajinách. Myslím si, že to bola veľmi zaujímavá prednáška.
  • Prednášku hodnotím veľmi dobre, veľmi sa mi páčila pripravenosť veľvyslancov v oblasti týkajúcej sa Grécka a schopnosť reagovať na položené otázky. 
  • Veľmi sa mi páčila, lebo dala taký iný pohľad na to,ako fungujú podniky aj v iných krajinách sveta. Veľmi ma zaujalo hlavne Grécko, že sa snaží nalákať turistov aj na iné veci, ako len dovolenka pri mori.

Radi dopĺňame pozitívne hodnotenia spíkrov: „Napriek zložitému obdobiu, ktoré poznačila pandémia som veľmi rada, že Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje on-line prednášky pre študentov, ktoré sú vítanou príležitosťou na budovanie networkingu s akademickou pôdou a študentmi univerzity.

Interaktívna komunikácia so študentmi v reálnom čase ponúkla príležitosť na sprostredkovanie informácií o vývoji ekonomickej situácie v Grécku, o význame malých a stredných podnikov pre grécku ekonomiku a ich podpore zo strany vlády počas pandémie COVID-19.

Pandémia stojí za zrýchlením digitálnej a technologickej transformácie celej spoločnosti. Inovácie sú dnes hlavným zdrojom konkurencieschopnosti. Preto ma teší, že Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá dlhodobo patrí najkvalitnejším univerzitám na Slovensku, podporuje komunikačné zručnosti a mobilitu svojich študentov. Veľvyslanectvo SR v Aténach má priame a pozitívne skúsenosti s absolvovaním stáží študentov vašej univerzity v Grécku.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu a želám Vám veľa pozitívnej energie a pracovných úspechov. Dvere veľvyslanectva sú pre Vás vždy otvorené. - J. E. pani Iveta Hricová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Gréckej republike.

 

„ Ďakujem Ekonomickej univerzite za možnosť prihovoriť sa študentom a priblížiť im tak ekonomickú situáciu v Bulharsku ako aj miestne riešenia na podporu malých a stredných podnikov. Tento sektor v Bulharsku ako aj na Slovensku tvorí významnú časť hospodárstva. Dokáže prinášať napĺňanie podnikateľských ambícií a sebarealizácie občanom a výrazne prispieť ku konkurencieschopnosti celej krajiny. Som rád, že Ekonomická univerzita nachádza nové spôsoby ako obohatiť vedomosti študentov, ale i ukázať študentom svoju iniciatívnosť a podnikavosť, pretože sú to nevyhnutné elementy podnikania. Som rád, že som mohol byť súčasťou tohto projektu a prajem univerzite a jej študentom veľa úspechov.“ -  J. E. Manuel Korček, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bulharskej republike.

 

My tiež veľmi radi za našu EU v Bratislave vyjadrujeme poďakovanie našim spíkrom - J. E. pani Iveta Hricová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Gréckej republike & J. E. pán Manuel Korček, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bulharskej republike za skvelé virtuálne stretnutie počas kreatívnej prednášky „2v1“ UDRŽATEĽNÉ PODNIKANIE MSP V GRÉCKU A BULHARSKU, ochotu, priateľskú angažovanosť a excelentnú spoluprácu, so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti. Pripájame aj naše priateľské želanie, aby sa Vám každému v kolektíve Vášho tímu darilo čo najlepšie realizovať Vaše individuálne profesijne poslanie v prospech SR i Váš osobný a spoločenský prospech, práve v tejto špecifickej dobe plnej originálnych výziev. 

hricova.jpg

korcek.png

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.