19. apríla 2021 pokračoval cyklus prednášok zameraný udržateľné podnikanie, kde sú spíkrami „2v1“ - excelentní lídri podnikov a 

identicky špecialisti vo svojej profesii, tentokrát prednáškou Udržateľné podnikanie MSP v oblasti poľnohospodárstva a vinárstva  s p. Ing. Petrom Ježom, PhD., predsedom Poľnohospodárskeho družstva Mestečko a  p. Ing. Jaroslavom Ostrožovičom, konateľom firmy Ostrožovič spol. s r.o., v rámci predmetu Podnikanie v MSP.

 

Predseda družstva Mestečko atraktívnou formou oboznámil študentov s udržateľným podnikaním v rastlinnej, živočíšnej a pridruženej výrobe poľnohospodárskeho družstva, ktoré realizuje svoju činnosť v malebnej podhorskej a horskej oblasti v okolí Púchova. Prezentoval vlastnícku štruktúru, činnosť orgánov družstva, ako aj výsledky hospodárenia i faktory podnikateľského prostredia, ktoré ich významnou mierou ovplyvňujú a generujú procesy v tejto úspešnej a v SR ojedenej inovatívnej firme.

Ďalší spíker, konateľ rodinnej firmy Ostrožovič spol. s r.o. vo svojej prezentácii predstavil študentom realizáciu procesov udržateľnosti v systém integrovanej produkcie, ktorý využíva ekonomicky a ekologicky prijateľné  metódy  na produkciu hrozna v čarovnom kúte Slovenska -  vinohradníckej oblasti Tokaj.  Tento úspešný podnikateľ informoval študentov o postupe produkcie tohto akostného tokajského  vína i spôsobmi odbytu, ktoré v súčasnosti negatívne ovplyvnila pandemická situácia.

Študenti veľmi pozitívne reagovali na zaujímavé prezentácie:

  • Pri pánovi Ing. Jaroslavovi Ostrožovičovi bolo vidieť, že má dlhoročnú prax v oblasti vinárstva a prednášal veľmi pútavo a výstižne čo sa týka podnikania rodinnej firmy v tejto oblasti. 
  • Pri druhej prednáške sa mi páčila myšlienka vybudovania takéhoto poľnohospodárskeho družstva ako má Mestečko, je to veľmi kreatívne a keďže sa sama zaujímam o poľnohospodárske podnikanie prednášanie Ing. Petra Ježa ma veľmi zaujala aj s jeho podrobnosťou. 
  • Ďakujeme krásne za prednášky 

Od Ing. Petra Ježa, PhD., predsedu Poľnohospodárskeho družstva Mestečko zaznela aktuálna a inšpiratívna výzva: Prosím majte na pamäti, že aj v poľnohospodárskom sektore je potrebné mať vzdelaných a rozhľadených ľudí. O pár rokov budete stáť na križovatke. Budete si klásť otázku? Kam po škole? Svoje miesto máte aj v poľnohospodárskych podnikoch. A verte, že výroba vás potrebuje!

... chcel by som vyzdvihnúť vašu iniciatívu v prepojení prednášok s ľuďmi z praxe.
Je veľmi dôležité,  aby študenti mali aspoň takýto  sprostredkovaný kontakt s realitou.
Bohužiaľ dnes reálna prax vo firmách takmer nie je, čo sa prejavuje hlavne  v čase nástupu do zamestnania,  mame s tým vlastné skúsenosti. - Ing. Jaroslav Ostrožovič, konateľ firmy Ostrožovič spol. s r.o.

My za našu EU v Bratislave vyjadrujeme tiež s potešením poďakovanie obom VIP manažérom, p. Ing. Petrovi Ježovi, PhD., predsedovi Poľnohospodárskeho družstva Mestečko a  p. Ing. Jaroslavovi Ostrožovičovi, konateľovi firmy Ostrožovič spol. s r.o.,  za ich kreatívnu ochotu,  inšpiratívnu komunikáciu, priateľskú angažovanosť a excelentnú spoluprácu, so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti.

Obrazok2.png

Obrazok3.png

Obrazok2.jpg

Obrazok4.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.