Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu (ďalej KPH FPM) realizovala 20. mája 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2021 (APPS´21),

konanú pod záštitou dekana FPM prof. Ing. Petra Markoviča, PhD. 18-ty rok organizovania si organizačný výbor APPS´21 „zažil“ v online priestore a to bola už od začiatku veľká výzva „4 v 1“: a) tematicky reagovať na aktuálne trendy v spoločnosti, b) privítať excelentných spíkrov a pripraviť, c) osláviť „vek dospelosti“, a d) primárne realizovať konferenciu, ktorá bude atraktívna pre účastníkov, aby ich „neunudila ako ďalšia virtuálna aktivita s nudným programom šedého priemeru“. Zaujímavé, kreatívne a inšpiratívne boli nielen selektované témy ale dominantne spíkri:

 

 

I.SEKCIA: RODINNÉ PODNIKANIE bola zameraná na témy: Význam rodinného podnikania v krajinách EÚ, špeciálne SR, ČR a Nemecko; nástupníctvo; legislatíva; skúsenosti rodinného podnikania; špecifické aspekty rodinného podnikania; pozitíva a negatíva rodinného podnikania. Detailne sme sa venovali:

 • Prof Ing. Peter Markovič, PhD., Dekan FPM EU v Bratislave − téma rodinné podnikanie a nástupníctvo,
 • Ivan Štefanec, MBA, PhD., Poslanec Európskeho parlamentu− téma rodinné podnikanie v EÚ a SR,
 • E. Marián Jakubócy, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v NSR − téma špecifiká rodinného podnikania v Nemecku,
 • Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., Vice-Rector for International Relations and Information Systems, VŠE − téma skúsenosti rodinného podnikania z pohľadu Centra pro rodinné firmy na VŠE. 

II.SEKCIA: AKADÉMIA A PANDÉMIA bola zameraná na témy: adaptácia edukačného procesu v pandémii, limity techniky, kvalita a inovačné procesy. Detailne sme sa venovali:

 • Hana Nováková − téma potenciál rozvoja využívania technológie rozšírenej reality,
 • Ketevan Rizhamadze MBA − téma výsledky výskumu zameraného na určenie vzťahu kvalitou a inováciami v podmienkach,
 • Ivana Načinović Braje− téma zmeny správania užívateľov ubytovacích platforiem ako je Airbnb a Homeway,
 • Rita Tóth - Dr. Ariel Zoltán Mitev − téma skúsenosti učiteľov s čiernymi maskami v dištančnom vzdelávaní a zmenu procesov vo výučbe vplyvom pandémie.

III.SEKCIA: OCHRANA SPOTREBITEĽA & BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN bola zameraná na témy: aktuálne problémy ochrany spotrebiteľa, udržateľnosť, kvalita potravín, produktov a  služieb, špeciálne bezpečnosť potravín, systémy riadenia kvality potravín produktov a služieb, TQM  realizovaný komerčnými firmami a reprezentantom kontrolného a regulačného úradu. Detailne sme sa venovali:

 • Peter Ježo, PhD., Predseda družstva, Poľnohospodárske družstvo Mestečko − téma zabezpečenie kvality potravín a produktov, agrokomplexného typu vPoľnohospodárskom družstve Mestečko,
 • Marta Kodadová, Hlavná radkyňa, ÚVZ SR − téma realizácia kontroly a prevencie kvality a bezpečnosti produktov a služieb v kompetencii ÚVZ SR,
 • Michal Major, Generálny riaditeľ, Whirlpool Slovakia − téma TQM v spoločnosti Whirlpool Slovakia.

Aktuálne, edukatívne a motivujúce témy v evokujúcej kombinácii s atraktívnymi, erudovanými a inšpiratívnymi spíkrami boli zárukou kvality práve v pandémii online formou. O splnení nášho náročného realizačného zámeru „4v1“ svedčia aj reakcie účastníkov, len niekoľko za všetky - odpoveď na otázku: „Čo sa Vám najviac páčilo na konferencii?“ „What did you like most about the conference?“:

„Osobne si z konferencie odnášam množstvo dôležitých a zaujímavých informácií od inšpiratívnych ľudí, ktorí sú ukážkou toho, že keď človeka jeho práca naozaj baví, je to vidieť aj na výsledkoch. Tento ročník sa mi osobne veľmi páčil a môžem ho len odporučiť.“

„Štruktúra plenárneho zasadnutia a rozdelenie na tematické okruhy“

 „Zaujímavé, aktuálne a prínosné témy, inšpiratívni ľudia z praxe.“ 

„Nice and cooperative atmosphere, helpful organizors when I needed help with time collision, international reach, the possibility to test our connection the day before the conference, interesting content, amazing organizers and amazing speakers..“

„Zaujímaví hostia, podnetné a aktuálne informácie.“ 

„Schopnost organizátorů i navzdory současné době udržet vysokou úroveň konference i vhodný výběr prezentujících se zajímavými příspěvky.“

„Interaction and quality of speakers.“

 

....tieto a ďalšie odpovede potvrdzujú podstatu záujmu realizovať identické konferencie aj počas pandémie: “Organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií považujeme za základný prvok vytvárania partnerských vzťahov medzi univerzitami navzájom ako aj univerzitami a hospodárskou praxou. Vzájomná výmena skúseností a vedomostí  a aktívna účasť predstaviteľov podnikateľskej sféry, štátnej a územnej samosprávy  prináša  synergický efekt pre všetky zúčastnené strany.“ Dodáva Vedúca katedry KPH prof. Ing. Helena Majdúchová, PhD.

"...Pozitívne reakcie potvrdzujú aj moje presvedčenie. Práve súčasná pandemická situácia a z nej vyplývajúce príležitosti, podporené intenzívnou digitalizáciou, nútia všetkých, prehodnotiť vnútorný systém hodnôt a priorít. 

Na FPM chceme aj naďalej vytvárať prostredie pre budovanie perspektívnych, ale hlavne udržateľných vzťahov voči všetkým záujmových skupinách. Formát vedecký konferencií katedier, za účasti zahraničných expertov, je tak príležitosťou pre výmenu názorov, zmenu postojov, formulovanie vízií a aktívne ovplyvňovanie nových trendov." zdôrazňuje prof Ing. Peter Markovič, PhD., Dekan FPM.

My za našu KPH FPM vyjadrujeme tiež s uznaním a potešením poďakovanie všetkým spíkrom za ich kreatívnu ochotu, inšpiratívnu komunikáciu, priateľskú angažovanosť a excelentnú spoluprácu, so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti. Pripájame aj naše priateľské želanie, aby sa každému zo spíkrov a účastníkov APPS´21 darilo čo najlepšie realizovať jeho individuálne profesijne poslanie v prospech reprezentovaných inštitúcií i pre osobný a spoločenský prospech, práve v tejto špecifickej dobe plnej originálnych výziev. 

prezentácia_II._sekcia_-_Toth_3.png

prezentácia_III._sekcia_-_Ježo_4.png

prezentácia_III._sekcia.png

prezentácia_I._sekcia_-_Štefanec.png

prezentácia_II._sekcia_-_záver.png

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.