Tento semester sme na FPM opäť absolvovali so študentami úspešný kurz zameraný na spoločenskú zodpovednosť podnikov a udržateľné podnikanie.

Kurz bol realizovaný v spolupráci s členskými podnikmi BLF (EUBA je asociovaným členom), ďalšími zodpovednými a udržateľnými podnikmi v SR, renomovanou certifikačnou firmou a tiež našou kredibilnou medzinárodnou asociáciou (UN Global Compact). 

 

Zamerali sme sa centrálne témy spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR) a 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) venované etickému minimu, compliance programu a etickému programu; etické dilemy a etické problémy v rámci skupín stakeholderov. Tento rok  špeciálne aj na udržateľnú produkciu (vrátane ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti produktov) a systémy reportovania o CSR a SDGs, ako aktívnu edukatívnu súčasť napĺňania cieľov relevantných projektov: VEGA 1/0836/21 Vytvorenie zodpovedajúceho modelu správania pre  etiku a integritu inštitúcií v oblasti vedeckovýskumných aktivít na báze medzinárodnej komparácie a nastavenie systému determinujúcich atribútov pre jeho efektívnu implementáciu a fungovanie a KEGA 002EU-4/2019 Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania

Kurzy v oboch jazykových mutáciách (Sj a Aj) boli koncetrované na aplikáciu metódy reálnej prípadovej štúdie autenticky komunikovanej manažérom zodpovedným za CSR/SDGs -  vo svojej podstate ide o riešenie etických dilem a problémov priamo s expertami z praxe (moderovaným spôsobom zo strany pedagóga), s možnosťou otvorenej konštruktívnej  diskusie. Je to dlhodobou úspešnou praxou verifikovaný efektívny a edukatívny  inštrument, najmä v období online vyučovania, nakoľko to bola práve teraz nesmierne atraktívna forma pre študentov – mali možnosť komunikovať s najrenomovanejšími expertami priamo z centrál (i keď často na forme home office), i keď v rôznych časových pásmach.

Štruktúra prípadových štúdií pre kurz v slovenčine:

TERMÍN

FIRMA

CSR MANAGER

WEB STRÁNKA

18/02

BLF

Miroslava Gočalová, programová manažérka

https://www.blf.sk/clenske-firmy-blf/

25/02

dm drogerie markt

Zuzana Vinklerová, Expertka pre CSR a členkou Poradného výboru BLF

https://www.mojadm.sk/

04/03

Východoslovenská energetika
Holding a.s.,

Monika T. Löfflerová, vedúca úsekov Komunikácia a Rozvoj a vzdelávanie
Adriana Kakarová, špecialistka komunikácie

http://www.vseholding.sk/

11/03

Accenture Slovakia

Alenka Kanabová,  Corporate Citizenship Lead

https://www.accenture.com/sk

18/03

Slovenské elektrárne, a.s.

Ing. Miroslavom Šarišský, manažér Externých vzťahov a udržateľného rozvoja

https://www.seas.sk/

25/03

Plzeňský Prazdroj
Slovensko, a. s.

Milica Danková, Manažérka udržateľného rozvoja

(https://www.prazdroj.sk/

01/04

Profesia,  spol. s r.o.

Anna Podlesná,  Manažérka SZP

https://www.profesia.sk

08/04

ESET, spol. s r.o.

Lucia Daubnerová, Manažérka SZP

https://www.eset.com/sk/

15/04

Whirlpool Slovakia

Jaroslav Grygar, Senior HR Manager

https://www.whirlpoolcorp.com/

22/04

UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Lukáš Poór, General Manager Unilever Slovakia & CCD Director CR & SR
Magdalena Leimerová, Communications & Public Affairs Lead CR & SR
Denisa Kotrlova, CCD Leader Ice Cream & Unilever SK board member

https://www.unilever.sk/

29/04

3EC International a.s.

Katarína Tomin Srdošová, Predsedníčka predstavenstva

https://www.3ec.sk/

Štruktúra prípadových štúdií pre kurz v angličtine:

TERMÍN

FIRMA

CSR MANAGER

WEB STRÁNKA

17/02

BLF

Miroslava Gočalová, programová manažérka

https://www.blf.sk/clenske-firmy-blf/

24/02

Alfa Bio

Džamila Hrtúsová, Director for Export and Private Labels

https://lunter.com

03/03

ANASOFT APR

Lucia Turiničová, Manažérka SZP

https://www.anasoft.com/

10/03

Profesia,  spol. s r.o.

Anna Podlesná,  Manažérka SZP

https://www.profesia.sk

1703

Heineken Slovensko, a.s.

Martin Pozsgay, Výrobný riaditeľ

https://www.heineken.com/sk

24/03

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.

Milica Danková, Manažérka udržateľného rozvoja

(https://www.prazdroj.sk/

31/03

Tesco Stores SR, a. s.

Eva Martiníková, Koordinátorka SZP

https://tesco.sk/

07/04

ESET, spol. s r.o.

Lucia Daubnerová, Manažérka SZP

https://www.eset.com/sk/

14/04

Accenture Slovakia

Alenka Kanabová,  Corporate Citizenship Lead

https://www.accenture.com/sk

21/04

Whirlpool Slovakia

Jaroslav Grygar, Senior HR Manager

https://www.whirlpoolcorp.com/

28/04

UN Global Compact & PRME

Paulo Vasconi Speroni, Project manager

www.unglobalcompact.org

V mene našich študentov/participantov kurzu vyjadrujeme srdečné poďakovanie (i takouto formovou) všetkým zainteresovaným subjektom  za ich inšpiratívnu angažovanosť, priateľskú erudovanú kooperáciu a veľmi atraktívny motivačný metodický udržateľný vklad pre formovanie morálneho spoločenského povedomia v prospech etického správania u mladých perspektívnych manažérov a ekonómov do budúcnosti.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.