Príďte študovať na FPM!
Milí uchádzači o štúdium na I. stupni štúdia (Bc.) na Fakulte podnikového manažmentu. Pripravili sme pre vás ​informačný deň, ktorý sa tento rok uskutoční online ​formou už 10. februára 2022 od 17:00

Počas podujatia vám budú podané informácie ​z čoho pozostáva prijímacie konanie, ako sa pripraviť na prijímacie konanie, ako a dokedy podať prihlášku na štúdium, aké je zameranie študijných programov, ktoré fakulta ponúka, ale aj čo vás čaká, keď prídete k nám študovať ​a čo budete vedieť po ukončení štúdia. Chýbať teda nebudú ani informácie o štúdiu, jeho prepojení s praxou, zahraničných príležitostiach, ale aj o sociálnom vyžití na našej fakulte. Počas podujatia budete môcť klásťotázky na ktoré vám vedenie fakulty zodpovie.
 
Organizácia Infodňa bude nasledovná:
- o 17:00 spustenie prezentácie fakulty v youtube kanáli Fakulty podnikového manažmentu EUBA
- po skončení prezentácie bude nasledovať online diskusia uchádzačov s vedením FPM EUBA. K dispozícii bude dekan fakulty a prodekani. Táto diskusia prebehne prostredníctvom podujatia v aplikácii Microsoft Teams. Otázky bude možné klásť prostredníctvom chatu.
 
 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.