Už 7 rokov realizuje Ekonomická univerzita v Bratislave unikátny predmet KORPORÁTNY CONTROLLING. ....a čím je tento predmet taký špecifický, originálny, a hlavne udržateľný? Realizujú ho spoločne dvaja zodpovední excelentní lídri v udržateľnosti: ESET spol. s r.o., víťaz Via Bona 2019 v kategórii „Zodpovedná veľká firma“ a v pozícii lídra BLF a gestorská Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, v pozícii lídra etického manažmentu univerzít v SR.

V letnom semestri mali možnosť študenti 2. ročníka 2. stupňa štúdia absolvovať tento výberový predmet realizovaný priamo z centrály ESET-u. Spoločnosť ESET sa riadi spoločensky zodpovedným a environmentálne udržateľným spôsobom. Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s aktuálnym, na prax orientovaným systémom korporátneho controllingu, v špecifických podmienkach praxe multinacionálnej slovenskej korporácie (so zastúpením vo viac ako 200 krajinách sveta), venovať pozornosť pozícii korporátneho controllingu ako efektívneho nástroja internacionálneho korporátneho a primárne udržatelného manažmentu.

Prednášky boli zamerané na atraktívne aktuálne témy:

 • Nástroje, metódy a funkcie korporátneho controllingu v ESET-e ako originálneho systému ekonomiky a manažmentu multinacionálnej slovenskej korporácie.
 • Systém organizácie korporátneho controllingu v rámci medzinárodnej korporátnej štruktúry.
 • Manažérske výkazníctvo. Interná štruktúra manažérskeho výkazníctva podľa controllingových objektov v korporácii, vrátene IKT.
 • Zdroje dát pre korporátny controlling a reporting v korporátnom systéme riadenia.
 • Plánovací a rozpočtovací proces korporácie. 
 • Finančný controlling. Controlling pohľadávok a financovanie skupiny ESET
 • Transferové oceňovanie a daňová politika v skupine ESET.
 • Corporate Social Responsibility – integrovaný reporting.
 • Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS ako súčasť korporátneho controllingového systému. 
 • Individuálna účtovná závierka podľa SAS ako súčasť korporátneho controllingového systému.
 • Študent ako controller - projektový návrh segmentu korporátneho controllingu (tímové seminárne práce + prezentácie kolokviálnou formou)

Študenti veľmi pozitívne prijali online formou realizované prednášky, mali možnosť diskutovať priamo s expertami z praxe zo spoločnosti ESET, ocenili empatický a profesionálny prístup prednášajúcich, ktorými boli:

 • Martin Balúšik, Ing.,Chief Financial Officer
 • Miroslav Demčák, Ing., Head of finance department
 • Martin Kavecký, Ing., PhD., MBA – senior finance reporting analyst
 • Zuzana Mészárosová, Ing., Director of Global controlling
 • Stanislav Blusk, Ing., Senior Global tax specialist 
 • Peter Oravec, Ing., Director of Global accounting
 • Lucia Talapková, Ing., Director of Local accounting
 • Lenka Surotchak M.S., Director of Global CSR

Všetkým zainteresovaným manažérom a spíkrom zo spoločnosti ESET patrí poďakovanie za ich erudované prednášky, inšpiratívnu angažovanosť v prospech študentov, priateľskú empatickú komunikáciu, a celkovo za veľmi atraktívny originálny motivačný metodický udržateľný vklad pre výchovu a vzdelávanie mladých odborníkov v oblasti korporátneho controllingu, ale tiež za formovanie spoločenského povedomia v prospech etického správania u mladých perspektívnych manažérov a ekonómov do budúcnosti, primárne v oblasti korporátneho udržateľného manažmentu. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.