Tento semester sme na FPM opäť absolvovali so študentami úspešný kurz zameraný na spoločenskú zodpovednosť podnikov a udržateľné podnikanie.

Kurz bol realizovaný v spolupráci s členskými podnikmi BLF (EUBA je asociovaným členom), ďalšími zodpovednými a udržateľnými podnikmi v SR, renomovanou certifikačnou firmou a tiež zodpovednými a udržateľnými podnikmi mesta Žilina

Zamerali sme sa centrálne témy spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR) a 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) venované etickému minimu, compliance programu a etickému programu; etické dilemy a etické problémy v rámci skupín stakeholderov. Tento rok  špeciálne aj na ESG, inkluzívnu diverzitu znevýhodnených, investície do komunity a systémy reportovania o CSR, ESG a SDGs. Kurzy v oboch jazykových mutáciách (Sj a Aj) boli koncetrované na aplikáciu metódy reálnej prípadovej štúdie autenticky komunikovanej manažérom zodpovedným za CSR/SDGs –  vo svojej podstate ide o riešenie etických dilem a problémov priamo s expertami z praxe (moderovaným spôsobom zo strany pedagóga), s možnosťou otvorenej konštruktívnej diskusie.

Štruktúra prípadových štúdií pre kurz v slovenčine:

TERMÍN

FIRMA

CSR MANAGER

WEB STRÁNKA

14.02.

BLF

Miroslava Gočalová, programovámanažérka

link

28.02.

Coca-Cola HBC

Ladislav Jelen, Manažér pre spoločenskú zodpovednosť

link

07.03.

ČSOB

Simona Šípová, Špecialistka pre zodpovedné podnikanie a sponzoring

link

14..03.

DT IT Solutions Slovakia

Lívia Gaľová, Communication Specialist

link

21..03.

TESCO Stores SR

Michaela Lehotská, orporate Social Responsibility Coordinator

link

28.03.

Accenture

Alena Kanabová, Technology Delivery Lead Senior Manager Corporate Citizenship Lead for Slovakia

link

04.04.

Heineken

Helena Windisch, Corporate Relations Manager

link

11.04.

Unilever Slovensko

Lukáš Póor, General Manager

link

25.04.

Mestské podniky Žilina

Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina;
Ivana Gáborová, referát kvality životného prostredia, odbor verejného priestranstva a životného prostredia; 
Mikuláš Kolesár, konateľ Dopravnýpodnik mesta Žiliny s.r.o. ; 
Beáta Tamašiová, riaditeľka Mestská knižnica Žilina

link

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.