Tradícia praktických prednášok s odborníkmi na udržateľné podnikanie pokračovala na našej fakulte aj v letnom semestri 2021/2022 na predmete „Aktuálne trendy environmentálneho a sociálneho podnikania“.   Tento predmet sa zameriava na praktické vysvetlenie aktuálnych trendov ESG (environmental – social – governance), ktoré predstavujú základné piliere v rámci CSR (corporate soacial responsibility). Cieľom predmetu je danú problematiku prejsť v spolupráci s lídrami slovenských firiem zameriavajúcich sa na problematiku zodpovedného podnikania. 

V tomto letnom semestri sa podarilo zabezpečiť jednotlivé prednášky s naozaj excelentnými lídrami, ktorí prezentovali skutočne zaujímavé a inšpiratívne prezentácie. Vzhľadom na doznievajúcu pandemickú situáciu, rôznu lokalizáciu spíkrov po Slovensku a efektívnu úsporu času sa prednášky konali v online priestore aplikácie MS Teams, to však vôbec neznížilo kvalitu prezentácií a interakcie so študentmi. 

Cieľom každého prezentujúceho bolo študentom vysvetliť inovatívne riešenia spoločenských výziev, ktoré v súčasnosti vznikajú v oblasti sociálneho prostredia a ochrany životného prostredia. Svoje praktické skúsenosti z praxe poskytli manažéri z nasledujúcich firiem:

FIRMA

PREZENTUJÚCI MANAŽÉR

OBLASŤ ČINNOSTI

 

ARES, s.r.o.

Mgr.  Jana Hačundová,

finančná manažérka

Firma ponúka pestrú zostavu pomôcok na uľahčenie premiestňovania sa ľudí s obmedzenou pohyblivosťou - zariadenia na prekonanie architektonických prekážok vo vnútornom a vonkajšom prostredí ako aj  prostriedky na prekonanie problémov s nastupovaním alebo riadením motorových vozidiel, pričom všemožne vychádza v ústrety človeku s pohybovými problémami, aby sa výrazne zvýšila kvalita jeho života.

CERA MEL, s.r.o.

Mgr. Filip Grgula,

konateľ firmy

Rodinná spoločnosť zameraná na ekologickú produkciu medu a potravinárskych i kozmetických výrobkov z tejto suroviny.

AGROFARMA, spol. s.r.o.,  Červený Kameň 

Ing. Gabriela Švecová, 

trade marketing manager

Syry, bryndza a ostatné mliečne výrobky s tradíciou z poctivého slovenského mlieka.

Hrhovské služby, s. r. o.

PhDr. Vladimír Ledecký, 

bývalý starosta obce Spišský Hrhov a manažér Hrhovských služieb

Obecná firma – 1. sociálny podnik na Slovensku – príklad excelentnej sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva.

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

JUDr. Radovan Pala, PhD., LL.M. 

konateľ firmy 

Taylor Wessing je globálna právnická firma, ktorá slúži  najinovatívnejším ľuďom a podnikom na svete.

NOSENE, s.r.o. 

Ing. Katarína Hutyrová, 

konateľka firmy

Second-hand, v ktorom nájdeš poctivo vyberané voňavé kúsky s príbehom

aj ekologické alternatívy takmer do všetkých oblastí v tvojom živote, ktoré nosí každý #ZodpovednyTrendsetter

Ošetrovateské centrum, s.r.o.

Alena Mochnačová, DiS., MBA, 

prevádzková riaditeľka


PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, 

generálna manažérka

Ošetrovateľské centrum a Slnečný dom v Humennom vhodne kombinujú rôzne spôsoby ošetrovateľskej a sociálnej  pomoci chorým občanom, poskytujú odbornú nepretržitú sesterskú, lekársku a sociálnu starostlivosť vo forme krátkodobých ale aj dlhodobých pobytov pre  klientov. 

Neustále skúmanými a vyvíjanými inováciami v starostlivosti  sa úspešne snažia predchádzať predčasnému a nedôstojnému umieraniu bezvládnych seniorov.

Alfa Bio s.r.o.

Ing. Džamila Hrtúsová, 

výkonná riaditeľka

Model rodinnej firmy zaoberajúcej sa ekologickou produkciou zdravých potravín zo sóje. 

SLOVNAFT, a.s.

PhDr. Anton Molnár,

hovorca a riaditeľ komunikácie

SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom. Rafinéria SLOVNAFT, a.s., sa po intenzívnej modernizácii vyznačuje vysokým stupňom konverzie a flexibility, vďaka čomu patrí v súčasnosti medzi tri najmodernejšie rafinérie v Európe.

Kinekus, s.r.o.

Ing. Štefan Súkeník, 

konateľ firmy 

Spoločnosť Kinekus vznikla ako sen v hlave 14 – ročného veriaceho chlapca. Sen sa postupne stával skutočnosťou. Dnes tento sen už povyrástol a pretvoril sa na 12 kamenných predajní v celej SR, 1 v ČR, online obchod aj veľkoobchod.

HSH, s.r.o.

Ing. Andrej Husár, PhD., 

konateľ firmy

Firma sa špecializuje na výrobu čerstvej, vzduchom chladenej a hlboko zmrazenej hydiny a na výrobu hydinových výrobkov s najmodernejšími postupmi a technológiami, ktoré spĺňajú všetky hygienické, veterinárne i exportné kritériá nielen európskeho trh.

GreenCoop, družstvo

Ing. Zsolt Bindics, 

predseda družstva

Podnikateľská činnosť s dlhodoboudržateľnými činnostiami s akcentom na ESG, primárne sa koncentruje naekologické pestovanie paradajok (s čo najmenšou ekologickou stopou). 

Študenti so záujmom reagovali na prezentácie uvedených hostí a kládli množstvo podnetných otázok. Pozitívne vnímali, že na Slovenskú pôsobia takéto úspešné inovatívne firmy s ESG, pričom skonštatovali, že tieto prednášky im rozšírili obzory aj z hľadiska ich kariérneho smerovania po ukončení štúdia na Fakulte podnikového manažmentu. 

V mene našich študentov/participantov kurzu vyjadrujeme srdečné poďakovanie (i takouto formovou) všetkým zainteresovaným subjektom  za ich inšpiratívnu angažovanosť, priateľskú erudovanú kooperáciu a veľmi atraktívny motivačný metodický udržateľný vklad pre formovanie morálneho spoločenského povedomia v prospech etického správania u mladých perspektívnych manažérov a ekonómov do budúcnosti.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.