Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave napísala ďalšiu kapitolu svojho nekonečného príbehu. V piatok 24. júna 2022 sa v aule univerzity uskutočnili promócie absolventov Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vyše 30 absolventov prevzalo osvedčenie u ukončení štúdia v študijnom programe „Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Topoľčanoch“ v gescii Fakulty podnikového manažmentu.

Okrem akademických funkcionárov Ekonomickej univerzity v Bratislave a garanta študijného programu na slávnostnom akte bola prítomná primátorka mesta Topoľčany.

Po prevzatí osvedčení  z rúk promótora a garanta študijného programu doc. Ing. Vladimíra Boleka, PhD., z Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave, si všetci prítomní vypočuli príhovory akademických funkcionárov i hostí.

Prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., vo svojom príhovore okrem iného povedala: „Študovali ste zodpovedne, s obrovským elánom a záujmom, čo je typické pre starších študentov. Zaradili ste sa tak do skupiny ľudí, ktorí sa rozhodli naplniť jeseň svojho života činorodou a zmysluplnou činnosťou, akou vzdelávanie nesporne je. Som presvedčená, že dnešný deň nie je definitívnou rozlúčkou s našou univerzitou a verím, že sa k nám vrátite a vyberiete si ďalší zaujímavý študijný program.“

Dekan Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Peter Markovič, PhD. v svojom príhovore pripomenul:„Štúdium ste absolvovali v pomerne zložitom, pandemickom, období, ktoré postihlo všetkých a postavilo nás pred nové výzvy.  Snažili sme sa odovzdať vám mnohé vedomosti, byť profesionálmi, ale zároveň zostať ústretoví a ohľaduplní. S plnou zodpovednosťou môžem prehlásiť, že sme sa učili aj my, od vás, čím ste obohatili naše životy a rozšíril naše poslanie.“

Pani primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová  sa  ku gratulácii pridala a medzi iným absolventom povedala: „Ste pozitívnym príkladom v dnešnom svete. Roky života Vás naučili, že skutočne chápete hodnotu vzdelania. Hodnotu vedomostí a potreby toho, že je nevyhnutné sa vzdelávať po celý život. Verím, že Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave bola v Topoľčanoch prvá a bude pokračovať ďalej a študijné skupiny seniorov v Topoľčanoch sa stanú tradíciou. Som na Vás hrdá.“

Absolventov Univerzity tretieho veku prišli v tento deň podporiť najbližší. Nechýbali kytice, spoločné fotografie, spokojné úsmevy a slzy dojatia.

Pani Ing. Liliana Štefánková, absolventka Univerzity tretieho veku, povedala: „Sny sa dajú plniť v každom veku. Dnešné promócie boli  úžasným emocionálnym zážitkom pre mňa  i mojich spolužiakov. Ekonomická univerzita v Bratislave dnešný deň pre nás pripravila na vysokej profesionálnej úrovni. Ďakujeme.“

Príbeh Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, nekončí, ale pokračuje ďalej.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.