FPM mala zastúpenie na veľtrhu vzdelávania EAIE International education conference 2022 v Barcelone. 

Konferencie sa zúčastnilo 8000 zástupcov univerzít a agentúr pre vysokoškolské vzdelávanie. Rokovali sme so súčasnými partnermi EUBA a nadväzovali nové spolupráce pre výmenu študentov a učiteľov. Naša univerzita získala pozvanie pre tvorbu aliancie európskych univerzít, našim učiteľom nesieme ponuku vyučovať v programoch partnerských univerzít a našim študentom sa otvárajú možnosti v podobe virtuálnych stáží s mentoringom, alebo odborných platených stáží v USA. #EAIE2022

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.