Na Katedre manažmentu Fakulty podnikového manažmentu sme zriadili nové KOUČ centrum, ktoré je študentom plne k dispozícii. Kontaktujte našich skúsených pedagógov a posuňte sa ďalej.

Kouč_centrum_na_FPM_1.jpg

Kouč_centrum_na_FPM_2.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.