Inštitút EIB každoročne organizuje Letnú školu EIB s cieľom poskytnúť študentom magisterského štúdia priamy pohľad na hlavné činnosti a povinnosti skupiny EIB.

 

Letná škola oslovuje interdisciplinárnu a medzinárodnú skupinu študentov magisterského štúdia z vybraných partnerských univerzít, v ktorej majú účastníci jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s tým, čo znamená byť súčasťou skupiny EIB a ako zamestnanci uplatňujú teoretické koncepty na veľmi praktické výzvy s globálnym dosahom.

Skupinu EIB tvoria Európska investičná banka a Európsky investičný fond. Skupina EIB je najväčšou multilaterálnou finančnou inštitúciou na svete a jedným z najväčších poskytovateľov finančných prostriedkov v oblasti klímy. Od roku 2019 EIB sleduje odvážne ambície v oblasti financovania opatrení na ochranu klímy, ktoré spočívajú v podpore európskej zelenej dohody a v dosiahnutí uhlíkovej neutrality Európy.

Prečítajte si viac tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.