ORGANIZÁCIA A TERMÍNY UKONČENIA ŠTÚDIA V AR 2022/2023 

I. stupeň (Bc.) š. p. ekonomika a manažment podniku (bEM_15)

 

TERMÍNY:

VÝUČBA v letnom semestri do: 12. 05. 2023.

SKÚŠKOVÉ OBDOBIE za letný semester do: 26. 05. 2023.

TERMÍN VLOŽENIA ZÁVEREČNEJ PRÁCE DO AIS DO: 18. 05. 2023.

TERMÍN ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ PRÁCE DO: 18. 05. 2023.

Bakalárska práca sa odovzdáva na príslušnú katedru, ktorá Vám tému práce vypísala a schválila!

 

PRIEBEH:

Na príslušnú katedru treba predložiť nasledovné dokumenty:

     • 1 exemplár - Záverečná práca (v tepelnej väzbe, možnosť obojstrannej aj jednostrannej tlače)

     • 1 exemplár - Protokol originality (iba titulná stranu)

 

Ostatné dokumenty:

Titulné strany k záverečnej práci

Titulné strany k záverečnej práci

Pokyn k odovzdaniu záverečnej práce

Návod na odovzdanie záverečnej práce

Okruhy tém predmetovej časti štátnej skúšky

Šablóna prezentácie obhajoby záverečnej práce

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA A OBHAJOBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE sa uskutoční v jeden deň, v termíne:

od 05. 06. 2023 do 07. 06. 2023.

ROZPIS ŠTUDENTOV na jednotlivé dni bude zverejnený: 30. 05. 2023.

 

PODMIENKY UKONČENIA ROČNÍKA A ZARADENIA NA ŠTÁTNU SKÚŠKU A OBHAJOBU ZÁVEREČNEJ PRÁCE:

  • Študent JE POVINNÝ PRIHLÁSIŤ SA na štátnu skúšku prostredníctvom AIS2 do 29. 05. 2023.
  • Žiadame študentov, aby sa na štátnu skúšku v AISe prihlásili až po splnení všetkých podmienok a zapísaní všetkých hodnotení v AIS2 za I. stupeň štúdia.
  • Po uvedenom termíne sa systém uzatvorí a prihlásenie už nebude možné!

 

OPRAVNÝ TERMÍN ŠTÁTNEJ SKÚŠKY: 24. 08. 2023.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.