Milí študenti zapojte sa do 2.kola výzvy pre mobility s podporu programu Erasmus mobility študentov v ak. roku 2023/24. Môžete sa uchádzať o miesta na partnerských univerzitách podľa priloženého zoznamu.

 

Termín na prihlásenie pre študentov je do 02.04.2023.

Postup:

Vytvoriť a odovzdať prihlášku v systéme www.studyabroad.sk

Prihlášku vytlačiť, podpísať a odovzdať pani Mgr. Slávke Bielikovej D5.38.

Zúčastniť sa výberového konania (termín bude oznámený).

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.