VÝUČBA v letnom semestri  do:                              12. 05. 2023.

SKÚŠKOVÉ OBDOBIE  za letný semester do:        19. 05. 2023.  

 

TERMÍN VLOŽENIA ZÁVEREČNEJ PRÁCE DO AIS DO:         15. 05. 2023.  

TERMÍN ODOVZDANIA  ZÁVEREČNEJ PRÁCE DO:                15. 05. 2023. 

(diplomová práca sa odovzdáva na príslušnú katedru, ktorá Vám tému práce zadala).   

 

Na katedru treba predložiť tieto dokumenty:   

  • 1 exemplár - Záverečná práca  (v tepelnej väzbe, možnosť obojstrannej aj jednostrannej tlače)
  • 1 exemplár - Protokol originality  (iba titulná stranu)

 

Titulné strany k záverečnej práci - všeobecný manažment (iVM_15)

                                                       ekonomika podniku (iEP_15)

Pokyn k odovzdaniu záverečnej práce

Návod na odovzdanie záverečnej práce

Šablóna prezentácie obhajoby záverečnej práce

Okruhy tém predmetovej časti štátnej skúšky - všeobecný manažment (iVM_15)

                                                                            ekonomika podniku (iEP_15)

ŠTÁTNA SKÚŠKA A OBHAJOBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE sa uskutoční (spolu v jeden deň)

                                                                                      v termíne od 30. 05. 2023 do 01. 06. 2023.

 

ROZPIS ŠTUDENTOV na jednotlivé dni bude zverejnený: 24. 05. 2023. 

 

PODMIENKY UKONČENIA ROČNÍKA A ZARADENIA NA ŠTÁTNU SKÚŠKU A OBHAJOBU ZÁVEREČNEJ PRÁCE: 

  • Študent JE POVINNÝ PRIHLÁSIŤ SA na štátnu skúšku prostredníctvom AIS2 do 22. 05. 2023.
  • Žiadame študentov, aby sa na štátnu skúšku v AISe prihlásili až po splnení všetkých podmienok a zapísaní všetkých hodnotení v AIS2 za I. stupeň štúdia.
  • Po uvedenom termíne sa systém uzatvorí a prihlásenie už nebude možné!

 

OPRAVNÝ TERMÍN  ŠTÁTNEJ SKÚŠKY:   24. 08. 2023.   

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.