Dňa 11. mája 2023 Fakulta podnikového manažmentu privítala na svojej pôde 30 študentov rôznych ročníkov Fakulty ekonomiky a podnikania Univerzity v Maribore.

Študenti sa zúčastnili medzinárodnej cesty počas ktorej navštívili firmy a inštitúcie v rôznych krajinách. Študentov sprevádzal dr. Zdenko Deželak. Počas návštevy mali študenti príležitosť prezrieť si areál Ekonomickej univerzity a vypočuť si krátku prezentáciu. V neformálnej diskusii sa zaujímali o možnosti štúdia v cudzích jazykoch, mobilít a ubytovania študentov. Veríme, že sa študentom pobyt na našej fakulte páčil a že v budúcnosti ešte do Bratislavy a na pôdu Ekonomickej univerzity ešte vrátia. Fakulta podnikového manažmentu sa teší na možnosť poskytnúť prvotriedne vzdelanie a široké možnosti v oblasti ekonómie a podnikania pre všetkých študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.