Tento rok sme na Ekonomickej univerzite v spolupráci s University of Wisconsin - La Crosse oslávili jubilejný 10. ročník Letnej školy - International Business Consulting Program (IBCP). Desať študentov z našej univerzity sa zapojilo do prípravy cenných projektov z oblasti podnikateľskej praxe spolu so študentmi z USA.

Počas IBCP si jej účastníci vyskúšali prácu konzultantov, pripravili skutočne hodnotné a profesionálne spracované projekty, ktoré dozaista priniesli množstvo zaujímavých nápadov aj pre našich partnerov, ktorým ďakujeme za účasť a podporu Letnej školy. Americká ambasáda vytvorila študentom priestor a podporu pre riešenie projektu s názvom Úloha Slovenska pri povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny. Ako prilákať talenty do spoločnosti a ako z nich vytvárať budúcich lídrov bola téma projektov, kde za cenné rady a pomoc ďakujeme spoločnostiam TPA SlovakiaCovestro Services, s.r.o. Vďaka spoločnosti ING Hubs Slovakia získali študenti veľký priestor a podporu na riešenie projektu s názvom Vypracovanie stratégie pre sociálne siete.

Projekt Letnej školy je jedinečnou príležitosťou pre rozvoj akademicko-podnikateľskej spolupráce s lokálnymi a medzinárodnými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu. Zároveň poskytuje študentom možnosť získať praktické skúsenosti s prácou v medzinárodných tímoch, ktoré pozitívne obohatia ich zručnosti, vedomosti ako aj profesijný životopis. 

Projekt prebehol úspešne pod záštitou prorektora pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Borisa Mattoša, PhD. Organizačne projekt zabezpečila Ing. Soňa Galanová, vedúca Oddelenia medzinárodnej spolupráce a pedagogickú podporu  poskytla doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu. Všetkým zúčastneným študentom gratulujeme k úspešnej obhajobe projektov!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.