Ponúkame možnosť absolvovať výberový predmet pre 3. ročník I. stupňa teraz v zimnom semestri: Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe (v anglickom jazyku). Predmet bude nahrádzať výberový predmet v letnom semestri.
Výučba bude prebiehať blokovo (7 stretnutí): stredy od 13:30 - 16:45, začiatok výučby 04. 10. 2023. 
Možnosť prihlásiť sa na predmet do 29. 09. 2023 e-mailom u doc. Ing. Vladimíra Boleka, PhD.,prodekana pre vzdelávanie: 
 
 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.