Fakulta podnikového manažmentu (v gescií Katedry podnikovohospodárskej) Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) je hrdá na svoju účasť na významnom európskom podujatí, Európskej noci výskumníkov, ktoré sa konalo 29. októbra 2023. Toto podujatie sa uskutočnilo súčasne vo viac ako 25 európskych krajinách a jej cieľom je popularizácia vedy a výskumu.

 

"Od nápadu k podniku"

FPM predstavila svoj stánok pod názvom "Od nápadu k podniku" v ikonickej lokalite - Bratislavskej Starej tržnici. Tento stánok bol koncipovaný ako platforma pre interaktívne vzdelávanie a zábavu. Poskytovali sme komplexné informácie o našej fakulte a podnikateľských a manažérskych princípoch, zatiaľ čo sme návštevníkom umožnili nazrieť do sveta podnikania. Návštevníci mohli participovať v rôznych edukačných aktivitách. Medzi nimi bol napríklad kvíz na testovanie ekonomických vedomostí a hra "Upeč si muffin", v ktorej účastníci odhadovali ceny výrobkov. Pre najmladších sme pripravili výmenný obchod a demonštrovali základné ekonomické princípy spojené s používaním peňazí.

S podporou našich významných partnerov, spoločností Tesco Stores SR a.s., Cera Mel s.r.o., Herbex s.r.o., Novofruct SK s.r.o. a Poľnohospodárskeho družstva Važec, sa nám podarilo vytvoriť nezabudnuteľný zážitok pre účastníkov.

Chceme vyjadriť našu vďaku všetkým účastníkom a návštevníkom nášho stánku. Ich podpora a angažovanosť boli neoceniteľné a prispeli k úspechu tohto výnimočného podujatia. Sme odhodlaní pokračovať v našich snahách o podporu vedeckého výskumu a vzdelávania, a tešíme sa na ďalšie príležitosti pre interakciu s verejnosťou.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.