UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave sa predstavila na verejnom zasadnutí Rady primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre práva starších obyvateľov

 

4. decembra 2023  sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo Verejné zasadnutie Rady primátora pre práva starších obyvateľov. Na pozvanie sa tohto podujatia zúčastnili doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. prvý prodekan, prodekan pre vzdelávanie Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je zároveň aj člen Rady primátora a PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA, manažérka UTV EU v Bratislave.

Zasadnutie bolo venované téme Vzdelávanie a aktivizácia starších obyvateľov. Okrem členov rady a seniorov, boli prítomné proseniorské medzigeneračné organizácie na území mesta Bratislava.

Prodekan Fakulty podnikového manažmentu Vladimír Bolek v prvej časti prezentácie prestavil našu univerzitu a šesťročný vývoj vzdelávania seniorov so súčasnými konkrétnymi výsledkami práce. Zdôraznil spoluprácu našich fakúlt pri tvorbe študijných programov, ich obsahu a personálnom zabezpečení.

Manažérka Univerzity tretieho veku Janka Sebera Chládecká v ďalšej časti prezentácie predstavila systém štúdia, študijné programy a garantov študijných programov pre seniorov, spoluprácu so starostami a primátormi miest a všetky mimovýučbové aktivity, ktoré okrem UTV organizujú pre seniorov Petržalská klubovňa aktívnych seniorov a U3V Klub Ekonóm.

Bolo nám cťou sa prezentovať na tomto verejnom zasadnutí, motivovať seniorov a partnerov, ktorí pracujú pre seniorov a so seniormi.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.