Letná škola EIB poskytuje rozvojový priestor pre skupinu 80 študentov magisterského štúdia z celej Európskej únie.

Do programu sa môžu študenti zapojiť online a prezenčnou formou, kde získajú informácie z prvej ruky o aktivitách klimatickej banky EÚ a jej úlohe pri implementácii Európskej zelenej dohody. Akademický program zahŕňa online stretnutia, plenárne prednášky a odborné semináre zamerané buď na finančnú oblasť, alebo na politiku, technické alebo rozvojové aspekty činností EIB.

Skupinu EIB tvoria Európska investičná banka a Európsky investičný fond. Skupina EIB je najväčšou multilaterálnou finančnou inštitúciou na svete a jedným z najväčších poskytovateľov finančných prostriedkov v oblasti klímy. Od roku 2019 EIB sleduje odvážne ambície v oblasti financovania opatrení na ochranu klímy, ktoré spočívajú v podpore európskej zelenej dohody a v dosiahnutí uhlíkovej neutrality Európy.

Kedy a kde sa koná letná škola: 

24.6. -28.6.2024 – online

29.6. – 6.7.2024 - Luxembourg

 

Uchádzať sa o účasť na letnej škole EIB môžete zaslaním nasledovných dokumentov na adresu: jana.blstakova@euba.sk :

  1. žiadosti o zaradenie do programu letnej školy EIB 2024
  2. životopis
  3. motivačný list

Deadline na zasielanie prihlášok: 22.4.2024

 

Temíny online informačných stretnutí cez ZOOM: 

Dátum  Registračný link
28.2.2024, 14h00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlceCpqjwvGdUM0YZI7E9raCRJDBHqpNtE#/registration
05.03.2024, 18h00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lc-2sqT8tG9U_ajXLpK1F8mdj-_VcxyE-#/registration
07.03.2024, 15h00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsduCtqzsrGtRlAMxE4hVLpGjG7owIBGhS#/registration
19.03.2024, 10h00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rd-qhqz4jE9KcNAdop6Ib3kcWr9VpO47E#/registration
20.03.2024, 12h00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pcu6urDssHtxq7-GWXUVEpzylsa4zW2Dz#/registration

Leták

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.