Prihlasujú sa študenti:

I. stupňa štúdia - 1. ročník – budúci 2. ročník

                          - 2. ročník – budúci 3. ročník

Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom AIS2 v termíne:

05. 04. 2024  od 20:00 hod. – 10. 04. 2024 do 18:00 hod.

Mimo tohto intervalu nie je možné sa na predmety prihlásiť.

Vybrané povinne voliteľné predmety a výberové predmety sa zapisujú do zápisného listu na ak. rok 2024/2025 v bloku:

  • B – Povinne voliteľné predmety (PVP)
  • C – Výberové predmety (VP).

Upozorňujeme študentov, aby si pri výbere predmetov dôkladne skontrolovali svoj výber nakoľko študent pri prihlasovaní na predmety nemá kompetencie vybraný predmet zrušiť a vybrať si iný predmet, vyberá si len z ponuky B - PVP a C - VP predmetov na AR 2024/2025.

 

Ponuka PVP a VP predmetov na ak. rok 2024/2025 

Podrobná obsahová náplň predmetov je k dispozícií v AISe v informačných listoch jednotlivých predmetov.

Informačné listy predmetov – postup

Postup prihlasovania cez AIS 

 

V prípade problémov kontaktujte:

doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD.                                       

 

prodekan pre vzdelávanie 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.