V rámci spolupráce Fakulty podnikového manažmentu a Slovak Busienss Agency sa naši študenti zúčastnili exkurzie v priestoroch Národného podnikateľského centra. Prezreli si co-working, ako aj Creative Point, kde začínajúci podnikatelia môžu realizovať svoj biznis. Zástupcovia NPC ich povzbudili k podnikaniu a predstavili, akou formou NPC podporuje začínajúcich podnikateľov.

 
Powered by Phoca Gallery